Bài ca cho Ukraine.....


Tôi viết cho em bài ca sĩ khí
Khi giặc xâm lăng đang giày xéo quê hương
Cả người mẫu hoa khôi cũng vác súng lên đường
Dù họ có thể ra nước ngoài mà hưởng nhung gấm lụa
Tôi viết cho em bài thơ ràn rụa
Giọt nước mắt bé thơ, giọt trên mă cha ông
Giọt từ pháo pḥng không
Giọt xăng nồng đốt xe tăng kẻ cướp
Giọt khóc sự chia ly kẻ đi măi không về

Tôi viết cho em bài thơ chữ thảm thê
Nhưng không thiếu bao trang hùng dũng liệt
Thà chết đi để quê hương bất diệt
Có cái c̣n : cho thế hệ mai sau
Không : trong nghẹn ngào nuốt đắng cay nô lệ
Như mấy chục năm qua làm một kẻ chư hầu
Không khoanh tay,không tím tái gục đầu
Không chết đói : lúc thanh trừng thuở trước.

Tôi viết cho em _ người con gái Ukraine yêu nước
Thà bỏ sự xa hoa trên sàn diễn ,phim trường
Để mang vào bộ chiến y thô xướt
Tay cầm hoa thay bằng khẩu AK.
Giữ cỏi bờ : giữ Non Nước thăng hoa
Sau lưng em: là tấm ḷng thế giới
Em đừng nghĩ : họ xui em đi tới
Anh biết mà : em chẳng nghĩ thế đâu

Khi em thay váy lụa để cầm súng đi đầu
Là ước mong: được tự quyền tự quyết
Sự ấm no,an tâm người lấn lước
Và chắc là : hạnh phúc thế hệ ngà

Tôi viết cho em người con gái Ukraine
Em đă sống như bao người anh dũng
( Bảo vệ quê hương : ai bảo là không đúng ?
Chỉ bọn vong nô_ bán cả dân tộc ta )

Tôi viết cho em người con gái Ukraine
Dù chữ nghĩa. Chưa đủ niềm khâm phục
Hăy chiến đấu! Cớ sao ta chịu nhục
Làm kẻ loại hai ...trên đất nước liệt oanh .

KÍNH TẶNG DÂN UKRAINE NHƯ MỘT SỰ CẢM PHỤC VÀ XẺ CHIA .