Nữ Lưu Ukraine

Khoác áo trận rằn ri ngang dọc
Màu chiến y mớ tóc bím ngang
Hỏi ra thiếu nữ Ukraine
Xông pha trận mạc dẹp tan quân thù.

Trên khuôn mặt ưu tư lo lắng
Giặc Putin xâm lấn nước nhà
Toàn dân đuổi lũ tham tàn
Nữ lưu đánh giặc dẹp tan bạo tàn.

Màu cờ nước Ukraine trên dưới
Nửa phía trên xanh mướt hoà b́nh
Màu vàng c̣n lại hữu t́nh
Giống màu non nước chúng ḿnh trước đây.

Ta cầu chúc cỏ cây xanh biếc
Sẽ mọc đầy luyến tiếc nữ oa
Putin phạm tội ra toà
Ukraine chiến thắng chói loà năm châu.

Lê Đ́nh Thông