VIỆT GIAN TOÀN… “THẮNG”?
*
(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI chưa xuất bản)
*
Phàm nhân việc thiện năng làm
Không như… “thánh sống” tham lam danh, quyền
Suốt ngày thách bắn khùng điên
Khoe khoang… bách thắng, liên miên khoanh vùng.

Khung vành đỏ, Cộng tập trung
Hàng, thua đấu đá tiêu tùng. Bày binh?
Ồn ào: “Bố trận linh đ́nh!”
Thông minh chi lắm xúi ḿnh đánh… ta?

Ư Nga, 4.4.2022
Nói lái: thách bắn/bách thắng, khoanh vùng/Khung vành