SAU THÁNG TƯ ĐEN.
CÁM ƠN MẦY NHỚ TẾ TAO


ĐM.... tao nằm dưới ba tấc đất
mầy tế tao cũng muốn đội mồ lên
rót cho đầy... ực cái kẻo tao quên
con bà nó.... cái bia...tao đâu mất
ĐM....sau 75 đất c̣n mà rất chật
nó trồng cây... che mất khoảng trời xanh
tao nằm đây né gốc rể vây quanh
con mẹ nó.... mấy năm không hương khói
con bà nó... tao không cần mầy nói
lên thăm tao cũng khó thiệt cho mầy
nghĩa trang nầy tao vẫn cứ nằm đây
thèm rượu đế mà mầy th́ mất biệt
ĐM....nó ...mầy cho tao nói thiệt
tao với mầy sống chết cũng như nhau
cũng dấn thân máu thấm mảnh chiến bào
cũng tê liệt ra vào tṛ sinh tử
tao chửi thề... quên đi ngày bất tử
nghĩa dũng đài làm sĩ tử đề tên
mộ cỏ xanh nay mất mẹ nó nền
cây phủ lối mầy lên t́m hơi mệt
rót cho tao một ly ḷng tha thiết
uống chúc mừng t́nh huynh đệ chi binh
cụng cái coi cho thỏa chí tang bồng
say hay tỉnh một ḷng theo vận nước
tao phân nửa dành cho mầy phân nửa
tao với mầy tṛn lời hứa núi sông..

Phạm Lộc