SƯỞI NHÀ AI CŨNG NÓNG!


*
(Kể Ḿnh nghe)
*
Đầu Xuân đến giúp các bác
Đường vắng bóng người lại, qua
Mừng nhau chưa ai gục ngă
Trong số mấy trăm thành… ma!
*
Khổ thân người áp huyết thấp
Giúp ích thời phải chân thành
Càng nóng em càng chóng mặt
Làm ǵ cũng chẳng gọn, nhanh.

Ra về giữa ḷng phố vắng
Vượt đoạn đường dài đăng đăng
Covid, không người lai văng
Chỉ vài con sóc lang thang.
*
Bụng vui chưa từng thất hứa
Ngắm các bác được b́nh an
Là niềm hạnh phúc vô tận
Trở nên hữu dụng chỗ cần.

Ư Nga, 3.2.2022