SUY TÔN QUỐC KỲ
Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam,
Cờ ba sọc đỏ, nền vàng thắm tươi!
Quốc Kỳ: linh hồn Nước tôi,
Tung bay hầu khắp bầu trời năm Châu.

Từ Nam Quan, tới Cà Mâu,
Việt Nam trấn ngự, Á Châu một vùng.
Dân ba miền: Bắc Nam Trung,
Da vàng máu đỏ, cùng chung một ḍng.

Cùng là con cháu Lạc Long,
Đồng bào đồng tộc, trong ḷng Âu Cơ.
- Trọn đời phụng sự dưới Cờ,
Gặp cơn quốc nạn, tôi giờ lưu vong!

Tuy nhiên, ḷng vẫn một ḷng,
Mến yêu Tổ Quốc, suy tôn Quốc Kỳ!
Niềm tin chẳng chút suy vi,
Việt Nam rồi sẽ tái kỳ phục sinh!

Giang sơn tôi sẽ thanh b́nh,
Cộng tàn, đêm hết, b́nh minh trở về.
Cờ Vàng, xóa một cơn mê,
Quê Hương rồi sẽ đề huề yên vui!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com