NÓI VỚI ANH


Cả ngày nói chuyện với anh
Nhớ nhung em cứ thưa tŕnh mời cơm
Cà phê, bánh, trái trà thơm…
Nhưng mà anh chẳng quàng, ôm, mỉm cười.

Nói… cho nhớ măi tiếng người
Nhất là tiếng Việt cả đời đổi trao
Bao nhiêu âm hưởng ngọt ngào
Chúng ḿnh sáng tác làm giàu chữ Cha.
 
*o0o*

ĐỪNG CHÊ NGƯỜI TU QUA… LOA

Tu hành tai ngóng hai loa
Mốt mai khiếm thính tinh hoa cũng c̣n
Thép đă tôi, lâu mới ṃn
Qua loa dẻo thấm hơn gịn: găy mau!
Canada 24.1.2022
*Qua loa hay qua quít > xin hiểu theo 2 nghĩa:
-Đại khái, sơ lược cho xong
-Máy giúp cho nghe được âm thanh

*o0o*

NẾU

Nếu linh hồn bất biến
Và di chuyển liên miên
Sinh tiếp tử liền liền
Trong sinh, trụ, dị, diệt
Th́ sinh, diệt, vô thường
Sao có thể biến hóa?

Ư Nga, 16.3.2022