TỪ NAM LÀO VỀ LAO BẢO 1971


*
Gửi tuổi Năm Mươi miền Bắc, có thân nhân đi
“bộ đội cụ Hồ, bộ đội chính quy, đi B” vào Nam,
bị Việt Cộng tàn sát, thủ tiêu, “truy điệu sống”
trên đường thua chạy QL VNCH.
*
Lam Sơn Bảy Trăm Mười Chín (719)
Xóa sổ địch: hai Tiểu Đoàn!
Cả Trung Đoàn quân Bắc Việt
Bộ đội nào cũng an toàn?

Thương binh không về đất Bắc
Các em hỏi đảng: đi đâu?
Có phải tất cả đi chầu
Mác, Lê để mà… thắc mắc?

Ư Nga, 29.4.2022

 

***o0o***

 

“VÀO VƠ VÉT VỀ”*

Ai vào cưỡng chiếm, xâm lăng?
Chiếm xong cưỡng… bức. Cúng… lăng Ba Đ́nh?

Phô tài xâm… phạm, vét, rinh
Có chi hănh diện bại binh quá hèn:
Nhà đầy giặc, mặc sức khen
Tán nhau sáng suốt: nhậu, ăn đỏ đèn.

Phận dân đen đủi trui rèn
Vươn ra hố thẳm ép chèn tối tăm:
Căm!

Ư Nga, 29.4.2022
*“VÀO VƠ VÉT VỀ”: 1 câu nổi tiếng của đồng bào miền Nam sau 4.1975