GIẤU ĐẦU ĐỪNG ĐỂ L̉I ĐUÔI


Tài năng nịnh hót đến đâu
Người nghe cũng ngán: nói lâu, dai, nhiều
Mánh mung khen ngợi đủ điều
Bằng tâm giả dối, quái chiêu đuôi dài.

Nịnh nhau chúng học trả bài:
Tào… lao cộng với Tàu… lai* khen hoài!
Dân than, nước mất bi ai
Chẳng thèm để ư, cứ say: nịnh thần!

Ư Nga, 2.4.2022
*Dùng theo nghĩa bọn Tàu Cộng nằm vùng trong nội bộ đảng CSVN