Tôi sẽ đi thăm…

Nếu có dịp về lại Kiến Tường
Nơi tôi cùng anh em chiến đấu
Sẽ lặn lội đi khắp mọi miền quê cũ…
Để thăm lại những địa danh chiến tích.
Nơi máu xương anh em tôi từng đổ.

Nếu có dịp về thăm vùng biên giới
Những địa danh ghi khắc trong ḷng:
“ Trung Môn , Long Khót , Thái Trị , Vĩnh Trị…”
Sẽ t́m ḍ h́nh ảnh đồn xưa
Mà tôi cùng anh em xây đấp.
Đă bảo vệ vững ngọn cờ quốc gia, dân tộc.
Cho dân chúng sinh sống được b́nh yên.

Rồi tôi sẽ đi khắp mọi nẽo chiến trường
Đốt nén hương cho Người nằm xuống
Những anh hùng hy sinh v́ Tổ Quốc
Tôi sẽ đến đền thờ Đốc Binh Kiều
Nơi Ông từng bảo vệ cho quê hương.

Nhớ tủi nhục nổi đau ngày mất nước
Hận…xa xứ… nổi buồn trong tháng Tư
Ta c̣n đây dù quá khứ đă qua
Ai là người thắng…? Ai là kẻ chiến bại…?
Câu trả lời …… cho lịch sử phân minh.

Lê Văn Năm 32