LÍNH NHỚ ĐỒNG ĐỘI

Đường Chính Trực mà súng buông tức tưởi
Nhớ bạn bè đă nằm xuống, ḷng đau
Tưởng niệm nhau run ngọn nến nghẹn ngào
Bao xương máu v́ đồng bào đă đổ.

Bạn nằm đó mà quanh đây nhắc nhở
Biết khi nao được quay ngược về t́m?
Giọt lệ nào đang trào ngược về tim
Ai rừng rậm, ai c̣n đây thăm thẳm!

Ư Nga, 25.2.2022