GHẸO NÀNG!

ÔNG ĐỒ TRẺ Ở CHỢ QUÊ
*
(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI chưa xuất bản)
*
Có hoa tay, khéo tŕnh bày
Hoa tay, hoa… mắt? Ta quay ṃng ṃng!

Có Tây qua ngắm lọt tṛng
Có qua tay ấy mềm ḷng cọ cong?
Một năm Tết có mấy Mồng?
Đàn c̣ mấy mống ḷng ṿng chọc quê.

Hoa tay, hoa… mắt? Lạ tề?
Cô Tây quá trẻ có mê “ông” Đồ?
Tay hoa điều khiển cọ no
Giăn, co hoa táy máy o chữ… T́nh.

Ta quay nét lạ: bày, tŕnh
Tŕnh bày lạ mắt chữ ḿnh đẹp xinh
Say t́nh, hoa… mắt nho sinh
Đổ thừa giọt nắng lung linh mắt nàng.
Á Nghi, 8.2.2022
Nói lái và nghịch chữ:
-Tay hoa/Ta quay,
-Có Tây qua/Có qua tay/co hoa táy/có hoa tay,
-Lạ: bày, tŕnh/Tŕnh bày lạ,
-Có mấy mồng/c̣ mấy mống.

 

***0o0***

GHẸO NÀNG!
*
Cam on ong va cung chuc mong dep.
*
Viết chi mà không bỏ dấu
Tui đọc hổng hiểu ǵ chơn?
Đoán ṃ “thí” điều hết… lớn.
Thầy Bói thuộc loại… miệt vườn.

Có phải cô em cười ngạo
Lâu rồi tui hổng thể thao?
Tự nhiên chào cô đi ngủ
Chúc tui… mông… đẹp là sao?

Á Nghi, 8.2.2022