ĐẠP XE V̉NG QUANH XÓM


*
Trích tuyển tập TẾT NÈ ANH
*
-Qua cầu dư sức nha anh
Anh c̣n đủ khỏe để giành sừng trâu.

-Sài G̣n ngày đó thách nhau
Anh nào dư sức qua cầu chở em?
Xe leo cao dốc, chân rêm
Cô em bé tí rối rem tay mềm.

Anh cầu tiếp sức gió đêm
Cầu thêm em, măi, chẳng thèm ôm eo!

Bây giờ eo ốm tong teo
Em ôm, có nhớ Tết nghèo năm xưa?
Mồng Ba đạp hết buổi trưa
Loanh quanh khắp phố, chỉ chừa nhà em.

Á Nghi,

16.1.2019