MỒNG BẢY MỚI BẮT ĐẦU XUÂN


*
Trích tuyển tập TẾT NÈ ANH
*
Đầu năm anh kém tập trung
Mồng Hai mắt nh́n lệch lạc,
Mồng Ba mắc chứng ngại ngùng
Ra vào lơ là biếng nhác.

Mồng Bốn vẫn c̣n nôn nao
Hết đi lại chạy nhốn nháo
Mứt ǵ cũng kém ngọt ngào
Không say mà người lảo đảo.

Ngó lên ḿnh chẳng giống ai
Đầu năm ai cũng bóng bẩy,
Nh́n xuống, tiếc anh bất tài
Cuối năm bày đặt nóng nảy.
💜
Giận nhau buồn quá em ơi!
Trái tim anh đau nhoi nhói
Trông nhờ ḷng nhân của Người
Mà Người giận anh, không tới!

Hai đứa khuếch đại tài năng
Hờn dai cho ra nhũng nhẵng
Mồng Năm vẫn c̣n nhùng nhằng,
Mồng Sáu em c̣n ngủng ngẳng.
💕
Mồng Bảy anh phải… đầu hàng
Sợ hạ nêu là hết Tết
Chạy qua, năn nỉ được nàng
Tết Ḿnh làm sao mà… hết!

Á Nghi
Mồng Sáu Tết Kỷ Hợi, 10.2.2019
*NGỦNG NGẲNG: bướng bỉnh.
*NHŨNG NHẴNG: kéo dài.