ĐÓN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA


Nhớ mâm ngũ quả với cặp dưa
Nhớ đ̣n bánh tét nồng nhang khói
Nhớ đôi liễng đỏ đón giao thừa
*
* *
ĐÓN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
Nhớ cô gái xuân dưới bóng dừa
Tóc thề nón lá hồng đôi má
Thầm hỏi nàng đă đẹp duyên chưa
*
* *
ĐÓN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
Tiền đồn biên giới mai nở chưa
Hoả châu rực sáng soi rừng núi
Súng nổ rền vang đón giao thừa
*
* *
ĐÓN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
Thấp thoáng thôn nữ dưới song thưa
Chờ em vui TẾT ngoài đầu xóm
Cùng nhau tận hưởng phút giao mùa
*
* *
ĐÓN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
Nhớ cô lái đẹp bến đ̣ đưa
Tiếng ca vọng cổ vang dưới bến
Chờ ai về lại bến đ̣ xưa
*
* *
ĐỐN XUÂN NẦY LẠI NHỚ XUÂN XƯA
Ĺ x́ bao đỏ của MẸ đưa
Đặt bầu , cua , cá , cọp đầu xóm
Cùng bạn đỏ đen TẾT vui đùa

trịnh quang chiếu
mùng TẾT KỶ HỢI 2019 viễn xứ