Rượu hẹn cuối năm

*

Năm nào cũng gặp nhau đầy đủ
Địa điểm tại nhà thằng Không Quân
Không nhắc mà thằng nào cũng nhớ
Mừng Giáng Sinh năm chỉ một lần…

Đủ quân binh chủng khắp bốn vùng
Xưa học chung trường quê G̣ Công
Đứa vô Đà Lạt thằng Thủ Đức
Áo trận giày saut sống thật hùng…

Cấm trại cấm quân …T́m mọi cách
Vượt trạm Quân Cảnh về Sài G̣n
Đà Nẵng, Pleiku hay Long Khánh
Gạch bông trải giấy thay bàn tṛn…

Tuổi lính trong bàn ta ít nhất
Sau Mậu Thân mới biết quân trường
Đời lính lương tiền hơi chật vật
Nợ núi sông nào ngại gió sương ...

Những năm tù tội ngày mừng Chúa
Bụng đói meo ḷng nhớ Sài G̣n
Nhớ thằng bạn khui bia bằng miệng
Đùi vịt quay thơm phức thật ngon !!

Bạn bè không biết c̣n phương tiện
Gặp lại nhau như thuở cờ vàng
Đứa ở Tân Kỳ, thằng Vĩnh Phú
Ta ở Hà Tây nhớ xốn xang …

Biết hỏi ai để nghe tin tức
Cảnh sống tang thương cuộc mất c̣n
Không biết bao giờ nâng ly rượu
Gặp nhau đầy đủ tại Sài G̣n…

Ta về xơ xác thân gầy yếu
Cơm đủ ăn chỉ là mộng mơ
Vẫn nhớ lấy ngày về chốn cũ
T́m bạn bè nối lại vần thơ …

Xác thân thay đổi t́nh thay đổi
Thằng Nguyễn văn Nô vẫn chân t́nh
Thương mến bạn bè như ruột thịt
Mâm rượu nghèo, t́nh vẫn nhà binh…

Cũng có mấy thằng quên cuộc hẹn
Vùi thây đâu đó chốn lao tù
Gặp bạn có vui mà thấy thẹn
Nhục hèn buông súng cuối tháng Tư

thylanthảo