SUỐI VÀNG, SUỐI BẠC CHẲNG HAM!


*Chia sẻ với NY
*Trích tuyển tập LẠC QUAN


Sáu mươi tuổi đă trưởng thành chưa nhỉ?
Bất th́nh ĺnh tính mạng chợt mong manh
Nếu ung thư được loại bỏ, chữa lành
Cũng chỉ sống thêm ngũ niên ngắn ngủi?

Nghe Bác Sĩ đoán năm tàn tháng lụi
Chợt ngậm ngùi, mặn giọt lệ vừa rơi
Thân ră rời, tâm chới với, buồn ơi!
Đường đi tới chưa chi đà “Chín Suối”?

Chưa “bán muối”*, vội chi vùi ngu muội
Chốn “Cửu Tuyền” xuống sớm c̣n chi vui?
C̣n tham đời, việc chưa xếp xong xuôi
Chưa trăm tuổi vội chi mà “khuất núi”!

Biết “Bụi cát rồi cũng thành cát bụi!”
Nhưng ngọt bùi chưa hưởng, chửa rong chơi
Năm c̣n dài, thêm thêm nữa: bốn mươi
Em tuyệt đối không buông xuôi anh hỡi!

C̣n nguồn cội, vé khứ hồi chờ lối!

Ư Nga,

23.2.2019

*Suối vàng (Huỳnh tuyền): suối nước màu vàng. Người Tàu ngày xưa tin rằng ở
dưới âm phủ có 9 cái suối nước vàng, nên có chữ "Cửu tuyền" tức là "Chín suối".
Huỳnh Tuyền, Cửu Tuyền, Suối vàng, Chín Suối đều chỉ chỗ ở của người chết.
*Bán muối: cách nói b́nh dân của sự chết.

 


Thơ

Trong tù không có xuân
Xuân này con vẫn chưa về
Mùa xuân Hà Nội
Nhớ xuân này lại nhớ xuân xưa
Ngày ngôi hai xuống thế
New Year of the Pig Wishes - 2019
Giáng Sinh nơi vùng xa
Giáng Sinh buồn  
Kính chúc muà Giáng Sinh 2018  
Christmas Eve Prayers

Bài thơ mùa Giáng Sinh
Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt


Thương em hoài! 
Tôi sẽ về 
Viết cho Minh Bảo 
Hướng thiện 
Hương trà Blao 
Sao mà thương 
Mưa
Ai đ̣i?  
Bao nhiêu "chân dài"?  
Suối vàng, suối bạc chẳng ham!  
Nghĩa trang buồn 
Cám ơn em chuyển lửa  
Ai nhớ ai  
Người lính Việt Nam Cộng Ḥa 60 năm nh́n lại  
Ước vọng xuân về  
Bệnh này…hết thuôc chữa ! 
Lễ t́nh yêu  
Biết lúc nào yếu  
Nếu ai có hỏi  
Bài thơ không đề tựa
Cảnh tù xưa và em bây giờ !  
Mùng bảy mới bắt đầu xuân  
Xót nàng thơ xuân  
Hương xuân 
New Year of the Pig wishes 
Có một niềm riêng  
Chút ư t́nh xuân  
Ai?  
Hương ngoại  
Tân xuân  
Tết miền Trung  
Hoan hô Tông Tông một phát !  
Khi về với đất  
Hồn thơ lai láng  
Lang băm cộng hành nghề  
Toàn dân cả nước hăy vùng lên !  
Ĺ x́ nhau một chữ "Thương" 
Toàn tướng "tâm tư" táo tợn
Biếm t́nh
Xin trả tôi về
Đạp xe ṿng quanh xóm
Có đảng hay đảng có...  
Ngu !!!  
Rượu hẹn cuối năm  
Anh chưa về, không nghĩa là lỗi hẹn  
Ước ǵ được nấy!  
Mày lại về "Ăn Tết"  
Mai con lớn
Đế kinh điêu tàn
Tâm thư gửi đồng bào hải ngoại
Buổi học cuối cùng
Nhờ ơn bác, đảng phe ta !
Vô thần sao lắm đạo?
Đi cùng
Thơ viết trong mùa lễ  
Chạnh ḷng tôi nhớ bóng quê xưa 
T́nh yệu trả lại trăng sao 
Thiền xuân

Tân niên ở quê nhà