Ngu !!!

Không ngu không phải cộng Hồ
Không ác không phải lũ Hồ Chí Minh
Cái lũ cộng sản súc sinh
Tận cùng ác độc, dân ḿnh phải than

Than rằng sao nước Việt Nam
Lại sinh thằng cẩu Hồ Gian Tất Thành
Suốt đời làm chuyện lưu manh
Ăn nam, nói bắc, trời xanh bật cười

Thánh Trần đứng giữa lưng trời
Chỉ tay xuống mắng: "Bọ gịi Bôn Xê"
Là thằng Hồ Chí Minh hề
Chó trâu cũng ghét, ngàn bề dân khinh

Nó trồng được lũ súc sinh
Công an tàn ác quỷ kinh thần sầu
Yết kiêu, Dă Tượng mau mau
Đè "Ku Nghệ" xuống chặt đầu cho ta

Đả Cẩu Bổng