ANH NẤU G̀ THƠM QUÁ?

-Mướp hương, bù ngót nấu canh
Hành ng̣ tô điểm mái tranh thơm lừng
Mẹ anh buôn gánh, bán bưng
Cưới về liệu ở nửa chừng có đi?
*
Em nghe, ư nhị so b́:
-XƯA: “Kinh tế mới” chẳng ǵ thơm, ngon
Mẹ em ôm một đàn con
Không rau, chẳng mướp, nồi soong: khoai hà*.
Tim đau, ḷng Mẹ xót xa
Đêm nào cũng khóc thương Cha trong tù
Cả miền Nam giữa thâm u
Người khôn “học tập”, kẻ ngu lừ đừ.
*
-Khôn! Người tập học suy tư.
Cộng quân thọc, ập, gầm gừ dân Nam
Tù to, tù nhỏ nâng giam
Nhà Nam dâng Hán, xúm nằm mà ăn.

Ai mần* a? Chẳng đảng gian!
Dân dâng xác đói nuôi Đoàn, Đảng no
Thương dân vẫn mất tự do
C̣n rơi Ngục Tối, mần ṃ về đâu?

Ư Nga
20.3.2021

*Mần: làm việc
*Khoai hà: khoai hư bị sâu ăn, Việt Cộng bán cho dân, theo tiêu chuẩn nhu yếu phẩm từng gia đ́nh để xiết bao tử dân.
*Nói lái và biếm: -HỌC TẬP/TẬP HỌC, -NGƯỜI KHÔN/KHÔN NGƯỜI, -DÂN NAM/NÂNG, GIAM/GIAM NÂNG/NAM DÂNG, -MÀ ĂN/MẦN A?