TRÁNH XA PHƯỜNG CHAO ĐẢO

Đường kính tóc rất nhỏ
Mà ngăn lối nước đi
Em muốn làm chuyện lớn
Kết đoàn nhớ kiên tŕ!

Chọn bạn đồng hành kỹ
Nương tựa lúc hiểm nguy
Tránh xa kẻ ấu trĩ
Dụ dỗ điều bất tri.

 

***o0o***

 

PHẢI CÓ ÓC CẦU TIẾN!

Kêu cầu cứu, than trời đời đen đủi?
Tùy từng thời tự tiến, thoái em ơi!
(Khập khiễng khi để mê muội gọi mời)
Mau mệt mỏi khi tuổi đời c̣n trẻ?

Tuổi c̣n trẻ, tập lắng nghe em nhé
Đừng khóc nhè chờ mẹ dỗ, vỗ về
Rồi ngủ mê trong nô lệ năo nề
Sao có thể tự làm nên chuyện lớn?


Ư Nga
12.3.2021