Đọc "Hổ nhớ rừng" đêm mưa Xuyên Mộc


Đọc "hổ nhớ rừng" đêm Xuyên Mộc
Sao nghe rờn rợn cả thịt da
Ngoài chấn song, trăng cũng sắp tà
Hương gió núi thấm vào phế phủ

Như hổ nhớ thời tung hoành cũ
Gậm nỗi buồn ngày tháng dần trôi.
Trước lũ người đần độn dở hơi
Luôn tự xưng "đỉnh cao trí tuệ"

Hỡi oai linh, nước non hùng vĩ*
Nơi thênh thang vùng vẫy ngày xưa*
Nơi ta chẳng c̣n thấy bao giờ*
Ta đợi chết mặt trời gay gắt*

Đâu những chiều tà dương vừa tắt
Bên rừng già hạ trại đóng quân
Lính với quan ḥa ái quây quần
Mừng một ngày vẫn c̣n nguyên vẹn.

Nay nằm đây thấy ḷng tủi thẹn
Nhớ mênh mang như hổ nhớ rừng
Nh́n giang san mà giọt lệ rưng
Rừng xanh ơi c̣n đâu ngày cũ

Trại tù Xuyên Mộc, một đêm trăng 1980

*Thơ Thế Lữ