TỚI BẾN!


Tôi lên bến, tính lang thang hành thiện,
Em xuống thuyền, rón rén thấy mà thương
Nên tôi đành đảo ngược cả đoạn đường
Lại bước xuống, đưa tay d́u giúp đỡ.

Lây rón rén, tôi làm quen bỡ ngỡ
Chèn đét quơi! Em không nói, chỉ cười
Chẳng trả lời, đầu cúi. Ngắm… nước trôi?
Tôi độc thoại cho đến khi… tới bến!

Á Nghi
4.1.2021