TỪ GIỌT MỰC RƠI

Chữ nào em thường viết?
Là hai chữ Việt Nam!
Bởi em là người Việt
Đừng bảo em tham lam.

Trong ch́m khuất đứt quảng,
Như đă thở cùng hơi
Việt Nam, em là bạn
Đó giọt mực vừa rơi!

Em vẽ thành khoảnh khắc
Chữ “S” c̣n xa xôi
Nên thêm vào nốt nhạc
Việt Nam em đây rồi!

Như ḍng chảy bất tận,
Như h́nh ảnh không mờ,
Cứ liền theo số phận
Chữ nghĩa và câu thơ.

Việt Nam! Việt Nam ơi!
Hồn em luôn nắm chặt
Trùng điệp những phản hồi
Ngân ngân vang d́u dặt!

Ư Nga,