ANH THƯ

Rào nhà em hoa vàng
Mỗi lần anh đi ngang
Vẫn thấy bướm vàng đậu
Sao không thấy bóng nàng?

Không biết em có c̣n
Vẫn một ḷng sắt son
Yêu dân nghèo xơ-xác
Tấm ḷng dâng Nước Non?

Ta nhờ bạn t́m em
Những người bạn cũ mèm
Nhưng mới hoài ư-chí
Chẳng như ta, lấm lem.

Ư Nga
8.9.2005