THƯƠNG BINH

Thật bản lĩnh tác phong một Người Lính
Trận Mậu Thân đă cướp mất đôi chân
Tuổi thu nay bá bệnh đă kề gần
Mắt khiếm thị mà nh́n đâu cũng sáng!

Bạn tôi bảo: “Thương binh! Không tàn phế!
Xin đừng ai gọi người lính: phế binh
Chúng tôi nghe đau xót trái tim ḿnh
Lực chưa tàn, ai dám phế chiến binh?”

Ư Nga, 7.4.2021

 

***o0o***

 

THÁNG TƯ

Tháng tư tuyết hăy c̣n rơi
Tháng tư tưởng niệm, rối bời bời ruột gan
Chuyện nhà triệu cảnh nát tan
Chuyện ḿnh, nhắc đến Việt Nam: bùi-ngùi.
*
“Cô Dâu” đem bán cho đời
Đảng mua quốc nhục, lỗ lời khinh khi?

Ư Nga, 22.4.2006

 

***o0o***

 

HIỂM HỌA BẮC THUỘC
*
(Tưởng niệm một người bạn đă chết trong tù)
*
Xà lim đôi mắt anh sâu,
Quầng thâm nhung nhớ, t́m đâu mẹ già?
Nh́n qua song sắt nhớ nhà,
Thấy em thơ dại, bán hương cho người.

Giữa ngày bóng tối ngập trời
Nước nhà càng nghĩ, càng bời ruột gan
Ŕnh ṃ mắt đảng đỏ gian
Ḷng dân sợ-hăi, tiếng than nén ḷng.

Đấu-tranh, da thịt cứa… c̣ng
Trái tim bật máu, lệ ṛng khóc quê
Gương Hoàng Diệu, đă đam-mê,
Gương oai Thái Học, vẹn thề đấu-tranh
Soi gương sử sách rành rành
Bao trang tuấn kiệt vén mành tự-do.

Xà lim ứa máu, anh lo
Quê-hương rồi sẽ ai cho ḥa-b́nh?
Bao tay cơng rắn về ŕnh
Việt-Nam, Trung Quốc: ai thương dân ḿnh?

Ư Nga, 23.4.2006