THÀ NGƯỢC GIÓ MỘT M̀NH

Kẻ hay giận lắm hờn
Ai mà thèm kết bạn
Lúc nào cũng muốn hơn
Bạn… thua hoài cũng chán!

Bất kể Thượng hay Kinh
Đều có người bộc trực,
Đức biết tích, Thiện: hành
Đại Sự phải phân minh.
*
Trên con đường đấu tranh
T́m người cùng sát cánh
Tính toán chán mới thành
Không thể vơ vặt vănh.

Xem tác phong, tánh t́nh,
Ngụy tà hay chân chính?
Mới kết nghĩa đệ-huynh
Chớ ngu ngơ liều lĩnh!

Kiểm soát kỹ t́nh h́nh
Đừng để Cộng lừa phỉnh
Như một thuở “Việt Minh”
Tṛ Việt gian ranh mănh!

Ư Nga, 23.3.2021