XUÂN XUÂN!


Một người nói chuyện nắng mưa
Một người cứ hỏi: “Sao chưa chịu về?”
Một người uất nghẹn tái tê
Nhớ-nhung chất-ngất đường về ở đâu?
***
Họ rủ nhau về! Trời lập đông
Lạnh căm đất lạ, xuân bao Mồng?
Anh cười cười nhắc: - Quê vào Tết!
Em hỏi anh: -Mùa xuân có không?

Mỗi độ đông về, Tết? Chẳng xuân!
- Xuân! Xuân! Anh nhắc đă bao lần
- Xuân! Xuân! Âm vọng nghe buồn quá!
Cộng đỏ phong b́! Dân khổ thân!

Ư Nga