TÀI!

Chưa một trận chiến nào nổ
Đă làm mạnh thêm cơ đồ
Đánh Tàu Cộng đau tứ phía
Bảo sao dân không trầm trồ!

Tôi học nơi người tấm ḷng
Tận tụy v́ dân, v́ Nước
Mừng ông vạch mặt “đỏ, hồng”
Thành công thắng lớn từng bước.

Kẻ sau sẽ nhớ ơn trước
Thực hành toàn vẹn giấc mơ:
Dẹp sạch hết bọn xâm lược
Nội gián theo giặc trở cờ!

 

***o0o***

HỎI?

Bà “Phù Thủy” bán cà rem
Mua thêm mặt nạ Đàn Hặc
“Khuyến măi” đặt hàng ai xem?
Ngày ngày thu toàn bạc cắc.

Phù Thủy làm sao thù Phỉ,
Giặc đặt ở đâu mà hàng?
Bí Đen chọn đường đen, bí*
Chưa lo trốn gươm bén đi?

Cờ nào tim đen Bí ủ?
Cắm đất mấy trăm ngàn cờ
Rồi có lừa lọc, phản quốc:
Cờ đỏ sao vàng phất phơ?

Người chết cũng bị lạm dụng,
Người sống bảo sao không ngờ
Ứng cử: bắt “âm” phù trợ,
“Đắc cử”? Lại cũng mập mờ!

Nghe dịch “Bảy Đần”, Tám, Chín,
Chắc hẳn đầy bẩn vây quanh,
Hay bị kẻ đần đặt bẫy,
Làm vua nhưng bị Bẩn đày?
 
*Nói lái và biếm: Đàn Hặc/đặt hàng, Phù Thủy/thù Phỉ, Bí Đen/đen, bí (đường cùng, tắc, không thông)/bén đi/đen, Bí [danh từ riêng]
“Bảy Đần”/đầy bẩn/đần bẫy/Bẩn đày.

Tên những nhân vật được phiên âm ra Việt ngữ dùng trong bài không phải của tác giả.

Ư Nga,
22.1.2021