CHẮC?


*
(Chia sẻ với quư Chị Em vướng phải những chàng mê Hoa Quả)
*
Hỏi rằng ông chắc có thương?
Miệng th́ "Chắc... có!" ngọt đường biết bao,
Nhưng thương, không chắc chút nào
Hoa kia, nguyệt nọ quơ quào tinh vi.

Bồng thêm Bom, Lựu pha Ch́
Hết hoa đến quả, cuồng si lắm “loài”.
Chắc tay, bắp thịt phô bày
Chân? Đi không nỗi, rối dây tơ t́nh!

Vậy mà Tết, chẳng đồng minh
Một ḿnh ôm rượu-thất-t́nh say sưa
Ôm điều gian dối, lọc lừa
Vợ xa, con bỏ; đổ thừa cô Vy.

Cô Vy, cô Vít thiếu ǵ
Sao không thương nốt mê ly dịch Tàu?
Than chi nào?

 

***o0o***

 

KỲ!

Anh từ thần thoại bước ra?
Cao, to, vạm vỡ dân nhà chiến binh
Mà sao thích “Bé xinh xinh”
So đôi đũa lệch, chén t́nh mời ai?

Mắt không thấy rơ giặc ngoài
Thù trong đầy đấy, khỏe tay khoe “tài”?
Mồng nào cũng Tết nhậu hoài
Xách chi được dép mà bày hôn nhân?

Á Nghi
27.1.2021