Nhân lễ kỷ niệm ngày Quân Lực 19.6 - Nh́n lại bối cảnh chính trị và quân sự Việt Nam trước 19.6.1965

(NV) Nguyên Huy

Chính biến 1.11.1963 chấm dứt một giai đoạn của nền Cộng Ḥa tại Việt nam. Sau khi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm bị các tướng lănh trong quân đội lật đổ th́ một giai đoạn khủng hoảng lănh đạo đất nước đă diễn ra liên tục suốt từ tháng 11.1963 cho đến tháng 6 năm 1965 là năm mà quân đội chính thức đứng ra nhận lănh trách nhiệm lănh đạo đất nước.

1- Ba năm, sáu chính phủ: Sau cuộc chính biến, một Hội Đồng Tướng Lănh đă h́nh thành để tạm thời lănh đạo đất nước với quốc trưởng là Tướng Dương Văn Minh, thủ tướng là Ông Nguyễn Ngọc Thơ. Hội Đồng lấy tên là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng gồm các tướng tá đă tham gia vào cuộc đảo chính. Chỉ một thời gian ngắn sau, vào ngày 30.1.1964, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lư và lên làm Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội và lập chính phủ. Tướng Nguyễn Khánh mời nhà giáo Trần Văn Hương thành lập chính phủ và ngày 4.11.1964, Thủ Tướng Trần Văn Hương tŕnh diện nội các trước quốc dân với thành phần dân sự gồm các vị khoa bảng như Phạm Đăng Lâm, Lữ Văn Vi, Lê Văn Tuân, Nguyễn Duy Xuân, Lưu Văn Tính, Ngô Ngọc Đới, Lê Sĩ Ngọc, Phan Tấn Chức, Trần Quang Diệu, Đàm Sĩ Hiến, Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Văn Toàn. Về tổ chức, th́ trên hết có Quốc Trưởng rồi Thượng Hội Đồng Quốc Gia và một văn kiện pháp lư gọi là Ước Pháp 1964.

Chính phủ Trần Văn Hương chủ trương tái lập uy quyền quốc gia, tách rời chính trị và tôn giáo. Chủ trương này đă bị giới Phật Giáo có công trong chính biến 1.11.1963 phản đối dữ dội. Nhiều cuộc biểu t́nh khắp nơi gây hỗn loạn. Do đó mà Hội Đồng Quân Lực phải ra tuyên cáo đứng ra nhận lănh trách nhiệm lịch sử. Tướng Nguyễn Khánh lại được cử ra để giải quyết cuộc khủng hoảng và lập Hội Đồng Quân Dân Cách Mạng. Ngày 16.2.1965 Hội Đồng Quân Lực sau hai lần đổi tên là Hội Đồng Quân Nhân và Hội Đồng Quân Đội, ra tuyên cáo lănh trọng trách tuyên nhiệm quốc trưởng, chỉ định thủ tướng, thành lập Hội Đồng Quân Dân và triệu tập Quốc Dân Đại Hội ngày 27.6.1965. Hội Đồng Quân Lực đă bổ nhiệm chính trị gia Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và chính trị gia Bác Sĩ Phan Huy Quát làm thủ tướng. Việc Bác Sĩ Phan Huy Quát lên làm thủ tướng đă gây bất măn trong vài giới quần chúng chính trị nhất là về phía Thiên Chúa Giáo. Do đó mà ngày 19.2.1965 lại có một cuộc đảo chánh do một vài sĩ quan như Đại Tá Phạm Ngọc Thảo, Bùi Dinh, Lâm Văn Phát họp với một dân sự là Giáo Sư Nguyễn Bảo Kiếm. Mục đích của nhóm này là t́m bắt Tướng Nguyễn Khánh và Tướng Đỗ Mậu và đ̣i hỏi phải để tướng Trần Thiện Khiêm đang lưu vong về nắm quyền lănh đạo quốc gia. Nhưng cuộc binh biến này chưa thành th́ các sĩ quan chủ mưu kể trên lại có bất đồng ư kiến với nhau. Trong khi đó th́ Tướng Nguyễn Khánh đă được Tướng Nguyễn Cao Kỳ đưa đi bằng C.47 đến Biên Ḥa rồi ra Vũng Tầu để gặp một số tướng trẻ, sau đó về họp với các Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Văn Đổng, Linh Quang Viên để t́m cách chống lại những cuộc biểu t́nh và binh biến. Một cuộc dàn xếp giữa các tướng tá làm cuộc binh biến và chống binh biến đă diễn ra. Sau đó các đơn vị tham dự binh biến lặng lẽ trở về đơn vị của ḿnh. Nhưng ngay ngày hôm sau đó th́ hầu hết những sĩ quan tham dự cuộc binh biến đó đă bị bắt hết. Theo một số hồi kư của các tướng lănh viết ở hải ngoại sau này th́ cuộc binh biến ấy dù không thành nhưng cũng đă đạt được mục đích để các tướng trẻ như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi loại Tướng Khánh ra khỏi chính trường và buộc phải lưu vong với "nắm đất Quê Hương" trên tay.

2- Quân Mỹ vào Việt Nam ào ạt: Suốt trong những tháng cuối cùng của năm 1964, t́nh h́nh quân sự Việt Nam cứ suy sụp từng ngày. Các diễn biến chính trị tại thủ đô Saigon đă tạo cơ hội thật thuận lợi cho Cộng Sản Bắc Việt gia tăng áp lực. Vào ngày 15.5.1964. cơ quan CIA gửi một bản Ước Tính t́nh báo đặc biệt về hiện t́nh Việt Nam về cho Tổng Thống Hoa Kỳ và các phụ cận của ông. Bản Ước Tính đó có đoạn như sau: "T́nh h́nh chung tại nam Việt Nam vẫn c̣n cực kỳ mỏng manh. Mặc dầu có một vài tiến bộ trong các hoạt động quân sự của Việt Nam Cộng Ḥa, áp lực của Việt Cộng vẫn c̣n đè nặng làm mất quyền kiểm soát của chính phủ trên khắp các vùng nông thôn, làm tổn hại đến các chương tŕnh của Việt Nam và Hoa Kỳ và suy giảm tinh thần của miền Nam Việt Nam. Chúng tôi thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự "vực dậy từ đáy thẳm"... Nếu với đà suy sụp này mà đến cuối năm nay không thể chế ngự được th́ vị trí chống Cộng của Nam Việt Nam có thể xem là khó giữ nổi." (Trích Hồi Kư Mc Namara, bản tiếng Việt).

Từ những nhận định của giới t́nh báo và quân sự Hoa Kỳ, Tổng Thống Nixon đă cho Bộ Ngoại Giao và Quốc Pḥng soạn thảo một kế hoạch phối hợp để ứng phó. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă xin phép Quốc Hội Hoa Kỳ nới rộng phạm vi hoạt động của quân đội HK trong khu vực Đông Dương. Trên thực tế, các cuộc oanh tạc phía Bắc đă gia tăng. Không quân Việt Nam cũng tham dự các cuộc oanh tạc này nhưng, như lượng định của giới quân sự Mỹ, không quân Việt Nam không đủ khả năng để triệt hạ sự gia tăng tiếp vận của quân Cộng Sản Bắc Việt vào miền Nam. Trong suốt năm 1964, Cộng quân đă liên tiếp mở những trận đánh khá lớn đồng thời gia tăng hoạt động phá hoại trong các thành phố. Tháng 2 đầu năm 1964, Việt Cộng tấn công các đơn vị Việt Nam Cộng Ḥa tại Tây Ninh và căn cứ Mỹ tại Kontum. Cùng thời gian này rạp hát Kinh Đô ở Saigon bị Việt Cộng đánh bom nổ tung làm 3 quân nhân Mỹ bị chết cùng 50 thường dân Việt bị thương. Một tầu chuyên chở trực thăng VSS Card của Mỹ trên sông Saigon bị Việt Cộng đặt thủy lôi đánh ch́m. Giữa năm 1964, một trận đánh đẫm máu đă xẩy ra giữa Lực Lượng Đặc Biệt Suối đá và quân CS tại Bầu Cối... Và vào ngày 2.8.1964 khu trục hạm Maddox của hải quân Mỹ trong cuộc hải hành ngoài duyên hải Bắc Việt Nam đă bị hải quân CS tấn công khiến lưỡng viện Quốc Hội Mỹ đă chấp thuận Nghị Quyết Vịnh Bắc Việt trao toàn quyền hành động cho Tổng Thống Johnson. Các cuộc oanh tạc miền bắc, nơi xuất phát toàn bộ cuộc xâm lăng của CS vào miền nam bị đánh phá từng phần. Để ngăn ngừa các cuộc trả đũa của CS miền bắc, các phi trường ở miền nam được tăng cường an ninh. Từ những thực tế đó quân đội Hoa Kỳ đă đổ quân ào ạt vào Việt Nam để bảo vệ các phi trường và các đơn vị đóng quân của ḿnh.

Ngày 8.3.1964, Lữ Đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ quân vào Đà nẵng. Đến tháng 8.1964 bốn trung đoàn 3,4,7 và 9 của TQLC Hoa Kỳ đă tràn ngập Quân Khu I của VNCH. Ngày 5.5 Lữ Đoàn Không Kỵ Dù của Hoa Kỳ đến Biên Ḥa. Hai tháng sau, Sư Đoàn 101 Dù đổ quân lên Cam Ranh để bảo vệ khu vực này. Tiếp đó Sư Đoàn I Kỵ Binh Không Vận Hoa Kỳ đến đóng tại An khê, rồi Sư Đoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ cũng đến trong tháng 12 năm đó. Quân số Hoa Kỳ tại Việt Nam từ 23 ngàn vào đầu năm 1964 đă tăng lên tới 185 ngàn vào cuối năm 1965. Nhận định về việc Hoa Kỳ đổ quân ào ạt vào Việt Nam những năm 64,65 nhiều nhà quân sự và chính trị Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đă đưa ra những kết luận khác nhau. Quan điểm thường thấy là Mỹ có ư định can thiệp hẳn vào thế chiến lược ở Đông Dương nên đă "thuê" các tướng tá thân cận với chế độ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm để lật đổ chế độ này khi T.T. Ngô Đ́nh Diệm cương quyết không để cho Mỹ đưa quân vào trực tiếp tham chiến. Thế nhưng trong cuốn Gọng Ḱm Lịch Sử của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm th́ ông lại đưa ra nhiều sự kiện cho người đọc thấy rằng việc Hoa Kỳ đổ quân ào ạt vào Việt Nam chỉ là những bất thường do từ hậu quả những chính sách nửa vời của chính phủ Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam. Trang 214 và 215 tác giả Bùi Diễm đă viết: "Hoa Kỳ dính dấp vào quân sự tại miền nam qua trung gian của Pháp từ trước Hiệp Định Giơ Neo 1954 và sau đó dưới h́nh thức gửi cố vấn sang giúp đỡ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Dưới thời TT Hoa Kỳ Kennedy, v́ t́nh h́nh khẩn trương nên số cố vấn được tăng cường từ 900 lên 23 ngàn, tuy nhiên vai tṛ của họ cũng chỉ hạn hẹp trong khuôn khổ của một chính sách "góp ư và giúp đỡ" quân đội Việt Nam Cộng Ḥa.

Lực lượng Mỹ tham chiến ồ ạt sau khi một số quân nhân Mỹ bị thiệt mạng v́ nhiều bạo động khủng bố của du kích và đặc công CS (như vụ tấn công phi trường Biên Ḥa tháng 11 năm 1964, vụ nổ bom khách sạn Brinks tại saigon, ngày Giáng Sinh, vụ đột kích phi trường Pleiku trong khi Mc George Bundy, Phụ Tá An Ninh Quốc Pḥng Hoa Kỳ đang thăm miền Nam để quan sát t́nh h́nh vào đầu tháng 2 năm 1965). Trước ngày chính phủ Quát được thành lập, Mỹ mở chiến dịch quy mô Rolling Thunder cho phi cơ của hải quân và không quân Hoa Kỳ giội bom xuống nhiều mục tiêu tại miền Bắc và đường ṃn Hồ Chí Minh suốt biên giới Lào và Miên. Có lẽ lúc đầu chiến dịch này chỉ là để trả đũa và cảnh cáo Bắc Việt, không ngờ rằng việc này đẻ ra việc khác, rồi không ai ngăn cản nổi, Rolling Thunder đưa dẫn đến sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam. "Sự can thiệp vào Việt Nam là một biến cố lớn lao nhất, sau Thế Chiến II đối với một đại cường quốc như Hoa Kỳ huống chi với một tiểu quốc như xứ sở chúng ta. Nhưng nếu xét kỹ th́ sự tham chiến của Mỹ đă đem đến một chuỗi dài những diễn biến khó lường, t́nh thế mập mờ, ứng phó vội vàng... trong khi hai chính phủ Việt, Mỹ không có đến cả điều kiện tối yếu để hợp tác, là sự tương hiểu tối thiểu về nhu cầu và chủ yếu mỗi bên."

Cũng thế, trong cuốn hồi kư của Cựu Bộ Trưởng Quốc Pḥng Hoa Kỳ Mc Namara ông cũng mô tả sự lưỡng lự của Hoa Kỳ trong quyết định tham chiến ở Việt Nam. Ông đă viết như sau về cuộc họp quan trọng tại Honolulu vào ngày 1.6.1964: "Lần họp tại Honolulu ngày 1.6 tại Bộ Tư lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại thái B́nh Dương có một sắc thái hơi khác so với các lần trước; nó mang cái không khí bi quan nhiều hơn lạc quan v́ số thành viên tham dự có vẻ bớt hăng hái, ngoại trừ Lodge có lư do riêng nên ông ta cứ nói mọi việc đă diễn tiến khả quan hơn trước." Nội dung cuộc họp này liên quan đến một kế hoạch hành động có bốn điểm mà giới quân sự, chính trị được Tổng Thống Lyndon Johnson giao phó nghiên cứu t́nh h́nh. Bốn điểm đó là:

- Thứ nhất Saigon chưa đủ khả năng đảm trách các cuộc không tập miền Bắc lẫn khả năng ngăn chặn các hoạt động của địch tại miền nam trong nhiều tháng nữa. Do đó cần phải gia tăng oanh tạc Bắc Việt và đổ thêm quân bộ chiến vào miền nam.

- Thứ hai, nếu Hoa Kỳ khai triển quân tại miền Nam th́ Trung Cộng có thể xua quân tiến vào miền Nam can thiệp.

- Thứ ba, dư luận trong nước Hoa Kỳ không hiểu được tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với nền an ninh Hoa Kỳ nên sẽ chống đối việc Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam.

- Thứ bốn là Quốc Hội Hoa Kỳ phải có một Nghị Quyết để chính phủ Hoa Kỳ có được quyết tâm giải quyết cuộc chiến này.

Vẫn theo cuốn hồi kư trên th́, Mc Namara c̣n cho biết cuộc họp ở Honolulu vào ngày 1.6.1964 không đạt được một kết luận nào. Ông viết "Chúng tôi không quyết định được phải hành động như thế nào." Cho đến một năm sau cuộc họp này, t́nh h́nh ở Việt Nam, chính trị và quân sự vẫn suy sụp trầm trọng, khiến cho các nhà chính trị và quân sự Hoa Kỳ có trách nhiệm lo lắng. Lo lắng v́ phải lưỡng lự giữa sự trực tiếp dính líu quân sự vào Việt Nam mà không gây ra hậu quả là phải đối đầu với khối Cộng Sản. Nhưng để cho miền Nam rơi vào tay Cộng Sản th́ quả là điều thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ.

Nhưng rồi, chỉ nửa năm sau, Hoa Kỳ đă đi đến quyết định dù không hẳn là dứt khoát. Đó là kế hoạch khởi xướng thả bom miền Bắc và tăng cường lực lượng bộ chiến tại miền Nam, đưa số quân từ 23 ngàn lên 175 ngàn và qua đến năm 1966 th́ thêm 100 ngàn quân nữa và cũng c̣n tăng trong những năm sau đó. Vẫn theo những hồi kư của những nhân vật Việt-Mỹ có trách nhiệm vào lúc ấy th́, trước t́nh h́nh nguy ngập, do từ rối loạn chính trị, lănh đạo ở miền Nam và sự gia tăng các hoạt động quân sự của CSBV, giới quân sự Hoa Kỳ ở Việt Nam t́m mọi cách để yêu cầu Tổng Thống Hoa Kỳ gia tăng áp lực quân sự kể cả trực tiếp tham chiến. Trong khi đó th́ phe chính khách Hoa Kỳ trong đó có cả một vài giới quân sự lại rất e ngại sợ phải đụng đầu với khối Cộng Sản Liên Sô-Trung Cộng. V́ thế mà một kế hoạch nửa vời đă được áp dụng cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Việt Nam mà không cần có sự phối hợp, thuận thảo nào với phía Việt Nam. Điều này cũng khó có thể trách Hoa Kỳ khi mà t́nh h́nh bất ổn về chính trị cũng như lănh đạo tại miền Nam lúc ấy, Hoa Kỳ không biết phải thảo luận với nhân vật nào, phe phái nào...

Cho đến lúc các tướng lănh quân đội đứng ra nhận lănh trách nhiệm lănh đạo quốc gia, Hoa Kỳ vẫn không tin là trật tự tại miền Nam có thể tái lập được. Mc Namara trong cuốn hồi kư của ông viết về hai tướng được Hội Đồng Quân Nhân cử ra là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ như sau: "Ba tuần tiếp sau đó là thời gian gây cho Tổng Thống cùng đám cố vấn chúng tôi nhiều bực dọc và nôn nóng. Sự bất ổn chính trị tại Nam Việt Nam gia tăng, có lẽ v́ giới quân nhân theo Thiên Chúa Giáo hay theo Phật Giáo muốn t́m cách lật đổ chính phủ dân sự Phan Huy Quát khiến cho hết âm mưu này bị âm mưu khác của các sĩ quan trẻ làm cho bại lộ, họ lập Tướng Lục Quân Nguyễn Văn Thiệu, 42 tuổi làm quốc trưởng và Nguyễn Cao Kỳ, 35 tuổi làm thủ tướng. Phó Đại Sứ Alex Johnson mô tả ông Kỳ như một cái "hỏa tiễn không người điều khiển". Quả như vậy! C̣n Bill Bundy th́ xem hai ông Kỳ và Thiệu là "bết nhất trần gian, đúng là bết nhất trần gian!" Cứ như những lời kể của viên Bộ Trưởng Quốc Pḥng Hoa Kỳ này th́ rơ ràng giới quân nhân Việt Nam đă không thể là "tay sai" của Hoa Kỳ như những người đối lập và bọn Cộng Sản thường cho như vậy. Bởi, nếu là tay chân của họ (Hoa Kỳ) th́ họ phải tô vẽ cho con rối của ḿnh đậm mầu sắc chứ có đâu lại miệt thị như vậy. Với bối cảnh chính trị và quân sự như vừa lược kể, chúng ta đă nhận thấy rằng quả không có một nhân vật chính trị, một tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào có đủ khả năng và tầm vóc để lănh đạo đất nước trong giai đoạn đó ngoài lực lượng quân đội.

Và ngày 19 tháng 6 năm 1965, Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa đă đứng ra nhận lănh trách nhiệm lănh đạo đất nước để từ đó ngày 19 tháng 6 trở thành Ngày Quân Lực cho lực lượng chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa. Đến nay, sau hơn 34 năm phải buông súng, những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa dù lưu lạc trên khắp các miền đất tự do của thế giới, vẫn tụ họp nhau để kỷ niệm Ngày Quân Lực 19.6 như một sự nhắc nhở nhau rằng người lính Việt Nam Cộng Ḥa vẫn chưa hoàn tất trách nhiệm với đất nước và với dân tộc.

NGUYÊN HUY

 


TÀI LIỆU

QLVNCH

Tháng Tư đen


Video về quân cách lễ nghi
Cách thức đeo dây biểu chương...
Lễ nghi quân cách - Vị trí các lá cờ và toán quốc quân kỳ
Quân phục, cấp hiệu, huy hiệu... QLVNCH
Tiến tŕnh h́nh thành Quốc Kỳ & Quốc Ca VN  
Tim hiểu về ngày Quân Lực VNCH 19-6
Lịch sử Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa  
và Trường Trung Học Vơ Khoa Thủ Đức
 
Đệ nhất Cộng Hoà - Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10
Vài Nét Về Quân Lực VNCH Và Sự H́nh Thành Ngày Quân Lực 19.6


Gươm lạc giữa rừng hoa  
“ Triều đại “ Tổng Thống lạ lùng nhất lịch sử Hoa Kỳ  
Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa
Vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ
Giờ phút cuối cùng của một thành phố – Tháng 3 - 1975
Từ chiến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân   
5 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ
Sự ra đời của chữ quốc ngữ...
Nh́n lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953
Lời phản biện tại buổi tŕnh chiếu sơ lược
phim the Việt Nam War
 
Không quên biến cố kinh hoàng 11 tháng 9 – 2001 !  
140 chữ với mẹo nhớ Hỏi, Ngă & chính tả  
Cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại VN  
Vị Tổng Thống giữ chức vụ lâu nhất Nước Mỹ  
Tổng Thống Abraham Lincoln  
Video về quân cách lễ nghi
VNCH 10 ngày cuối cùng...
Bảo vệ an toàn cho công dân Hoa Kỳ khi ở Việt Nam
Lễ Hùng Vương
Cần bảo trọng niềm tự hào dân tộc  
Luận về Tậm Lư Chính Trị  
Từ chến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân  
Cố Tổng Thống Ronald Reagan và… H.O.  
Diễn tiến cuộc đảo chánh lật đổ Ông Ngô Đ́nh Diệm  
Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đ́nh Diệm  
Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm? Tại sao?

Một tài liệu 42 năm cũ  
Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ 
Quốc Kỳ chúng ta giương cao khắp nơi

Tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974  
Những điều nên biết về Medicare 2016
Remember C-Rations?  
Ai đă bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?  
Tướng lănh VNCH  
Bài phỏng vấn cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu  
Hồi kư về Tướng Lê Văn Hưng và trận An Lộc 
Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3, 1975
Đại Tá Nguyễn Văn Cư
Trường Sa: Băi Cỏ Mây
Thiên Thần Mũ Đỏ ai c̣n ai mất
Tổng Thống Trần Văn Hương những ngày cuối tháng Tư 1975 tại Sài G̣n
Chuyện của một ngôi trường  
Luận về khoa bảng  
Liên Hiệp Quốc và vấn đề: Bảo vệ nhân quyền  
Phiếm luận về mộng mơ qua văn chương và triết học  
Chính sách thuế khóa
Cách viết hoa trong tiếng Việt
Đoàn thể Xă hội và Sinh hoạt Chính Trị
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
John Paul Vann, một viên tướng CIA
Văn hóa ảnh hưởng ngôn ngữ như thế nào?
Một vài nét về văn hóa Việt Nam  
Tiếng Việt ba miền - Tiếng nào là ‘chuẩn’ ?  
TT Ngô Đ́nh Diệm đă từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?  
HCM đă âm mưu bán nước từ năm 1924  
Vài nét về hoạt động của Biệt Kích Dù tại Bắc Việt
Hải chiến Midway  
Adm Chester Nimitz  
Nguồn gốc thuyết âm dương tám quẻ...
SĐ Nhảy Dù và cuộc hành quân Lam Sơn 719  
Những trận đánh đi vào quân sử 
Nguyên nhân xụp đổ VNCH 1975
Hậu Quả Của Việc Hoa Kỳ Bỏ Rơi Đông Dương
Tưởng Niệm Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa
Thuyết bất biến
Chương tŕnh chiêu hồi của VNCH
Chiến tranh Việt Nam (1945-1975)
50 năm đọc và coi lại clip cuộc đảo chánh 1963
An Lộc anh dũng  
Nguyên do chính khiến VN bất tử  
Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Trận Ấp Bắc: Thực tế và huyền thoại
Vài nét hoạt động của Biệt Cách Dù tại Bắc Việt
Cảnh Sát Dă Chiến VNCH
Trung Đoàn 44 trong Mùa Hè Đỏ Lửa ở Kontum
QLVNCH - 1968-1975
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Đại đội 72, TĐ7 ND mất tích trên chuyến bay định mệnh ngày 11 tháng 12 năm 1965
Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng
Nhân chứng lịch sử: Mậu thân Huế
Trận KAMPONG TRACH 1972
Trả lại sự thật v/v Sư Đoàn 3BB lui binh...
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Tướng Đỗ Cao Trí và Tôi
Những ngày cuối cùng của QLVNCH
Tướng Dư Quốc Đống
Dư âm Cửa Việt
Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG...
Lịch sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Người Nhái VNCH
Mùa hè đỏ lửa 1972
Không Quân VNCH và Chiến trường An lộc
NT Nguyễn Mạnh Tường
Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4
Bậc thầy vĩ đại
Quân Dù tiến về thành nội Tết Mậu Thân  
Một ngày với Đô Đốc Chung Tấn Cang
Tr/T Huế, chiến binh anh dũng và trung thành với Tổ Quốc  
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - Trung Tướng Dương Văn Đức
Viễn thám
Hổ Cáp - Gia đ́nh 9 Kỵ Binh cuối tháng tư 75
Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân
Sống anh dũng, chết hiên ngang
Chuyến công tác cuối cùng
Cái chết của Cố Thiếu Tá BĐQ TRẦN Đ̀NH TỰ
Chuyện một người chiến binh...
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tháng 3 buồn hiu...
Người Lính Ǵà Không Bao Giờ Chết
Thành h́nh của Quân Lực VNCH
Hăy thắp cho anh một ngọn đèn
Những ngày cuối cùng của Truờng Bộ Binh
Một chuyến đi toán phạt
Những NT Vơ Khoa TQLC
Tôi nh́n đồi 31 thất thủ
Ngày tàn cuộc chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù - Trấn thủ B́nh Long; thượng kỳ Quảng Trị
Quân trường
Những người lính bị bỏ rơi
Tết với người lính cũ
Thái Dương - Nguyễn Văn Xanh
Phi vụ Tống Lệ Chân
Trên đỉnh Chu Pao
Trung Tá Nguyễn Văn Cư
Vài biến cố đàng sau mặt trận Tây Nguyên 75
Trận đánh phi trường Phụng Dực...
Sinh nhật thứ 58 - Trường BB/TĐ
Trung Sĩ Vũ Tiến Quang
Mũ Đỏ, mũ Đen
Chân dung người Chiến Sĩ
CIA và các ông Tướng
Dựng Cờ
Bức tượng Thương Tiếc
Kẽm gai bọc thây anh hùng
Lịch sử h́nh thành QLVNCH
Văn tế Chiến Sĩ Trận Vong
Người lính VNCH trong mắt tôi (video)
Cà-fê nha, Chuẩn Úy?
Chân dung người lính VNCH
Chiến thắng An Lộc 1972
Quảng Trị - Mùa hè đỏ lửa
Trương Văn Sương - Người tù bất khuất
Chết trận Đồng Xoài
Ư nghĩa ngày QL 19/6
Viết cho ngày QL 19/6
Sự h́nh thành QL 19/6
Nhân ngày QL 19/6
Tâm t́nh ngày QL 19/6
Bối cảnh chính trị quân sự trước 19/6
VNCH bị bức tử
Thủ Đức... gọi ta về
Chân dung người lính VNCH
Sự thật về cái chết của Tướng Lê Văn Hưng
Người lính không có số quân
Giày Saut trong tử địa
Chuyện tháng 4 của những chàng BK
Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long
Những v́ sao thời lửa đạn
Mùa hè đỏ lửa: Phần 1, Phần 2, Phần 3
Lịch sử chiến tranh VN từ 1945...
Thời chinh chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù
Tưởng niệm Tướng Trần Văn Hai
Vài kỷ niệm với Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tiểu Đoàn 42 BĐQ - Cọp Ba Đầu Rằn
Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH
Những người trở về với đại gia đ́nh dân tộc
Khe Sanh trong ṿng vây
Vietnam, Vietnam
Từ Mậu Thân 68 đến mùa hè đỏ lửa 72...
Trận đánh Đức Huệ
Lam Sơn 207A - Khe Sanh
Trận chiến Khe Sanh
Mật trận Thượng Đức - 1974

Linh Tinh

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Cái chết trong tù CS của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát
Sự đáng sợ cuả nước Mỹ
Oan hồn trên xứ Huế
Sau 42 Năm, Nh́n Lại Vụ Tết Mậu Thân
Mưa Đồng Tháp Mười
Chăn gối với kẻ thù
Ông Lộc Hộ - Anh hùng vô danh
Cải cách ruộng đất...
Giờ thứ 25
Biến động miền Trung
Người Mỹ phản bội chúng ta
cs nằm vùng
Những ngày cuối của TT Nguyễn Văn Thiệu ở SG
T́m hiều về h́nh Tiếc Thương và Vá Cờ
Tháng Tư đen
Giờ phút hấp hối Thành Phố Đà Nẵng
Ai giết đức thầy Huỳnh Phú Sổ
H́nh ảnh VN từ 1884-1884
Thổn thức cho VN
Valentine trong di sản Chiến Tranh
Hoàng Hậu Nam Phương
Thảm sát ở Tân Lập
Hố chôn người ...
T́nh h́nh nhân quyền ở VN năm 2007
Người Việt xây thành Bắc Kinh