Loạt Bài Cho Tháng Tư "Quốc Hận"
Nhẩy Dù


Xin giới thiệu loạt bài đặc biệt của Mũ Đỏ Phạm huy Sảnh viết nhân dịp tháng 4-09. Bài đầu tiên viết về đại úy Nguyễn văn Viên và tiểu đoàn 5 nhẩy dù.

Vị Anh Hùng Kiệt Liệt
“Như nước Đại Việt ta từ trước, dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Nguyễn Trăi - B́nh Ngô Đại Cáo.

Lời người viết: Công lao những người cầm súng bảo vệ VNCH trong suốt 25 năm là điều rất đáng tri ân, khâm phục. Nhưng đáng tôn vinh hơn, khi sau 30-4-1975, lúc giặc Cộng đă tràn ngập miền Nam, tướng Dương Văn Minh đă đầu hàng, Việt Nam Cộng Hoà không c̣n nữa, tổ chức Quân Lực VNCH ngưng hoạt động, th́ tại nhiều nơi trong nước, vẫn có những tổ chức vơ trang nổi lên chống lại CS BắÔc Việt. Họ gồm đủ mọi thành phần: nam, nữ quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, các tổ chức tôn giáo chính trị, các thường dân buôn bán, các sinh viên học sinh, các giáo sư, nhà văn, nhà báo thậm chí đến cả các thương phế binh những người c̣n đủ khả năng chiến đấu. Những người con yêu tuấn liệt đó của miền Nam Việt Nam, bằng trái tim yêu nước rực lửa và tinh thần bất khuất sắt đá “thà chết chứ không khuất phục Cộng Sản. Ôi! Vinh hiển thay! Họ đă đi vào cơi chết để t́m sự sống cho nhiều chục triệu sinh linh và chính nhờ những hy sinh cao đẹp đó, đă tiếp lửa cho ngọn đuốc chính nghĩa tự do được trường tồn.

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một trong những tấm gương sáng chói, vị anh hùng kiệt liệt: Đại Úy Nguyễn Văn Viên. Cựu Mũ Đỏ Phạm Huy Sảnh 3/2009.

Tôi biết Đại Úy Nguyễn Văn Viên từ năm 1955 khi ông làm Tiểu Đoàn Trường (TĐT) Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù (TĐ5ND), ông thường sang thăm Đại Úy Phan Trọng Chinh Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3ND và Trung Úy Đỗ Kế Giai, Tiểu Đoàn Phó. Lúc đó tôi là Thiếu Úy,Trung Đội Trưởng của TĐ3ND. Ông Viên người nhỏ con, gầy, sinh trưởng ở miền Nam, ăn nói nhẹ nhàng như con gái, nh́n sắc diện ông không có vẻ “lính nhảy dù”. Nhưng mẫu người đó đă để lại trong kư ức tôi h́nh ảnh một cấp chỉ huy thật gan dạ. Đi hành quân dù trong thành phố hay dă ngoại, trong lúc đạn dịch bắn như mưa rào, ông lúc nào cũng đội mũ đỏ đứng chỉ huy. Khi nhắc đến Đại Úy Nguyễn Văn Viên không thể không nói tới đơn vị mà từ đó, ông trưởng thành trong đời binh nghiệp: TĐ5ND.

Trong quân sử Việt Nam Cộng Hoà có lẽ TĐ5ND là ḷ luyện thép đă sản xuất các cán bộ chỉ huy xuất sắc, và là đơn vị cấp Tiểu Đoàn tham dự nhiều trận đánh nhất trong quân lực. Về cấp Tướng Lănh, TĐ5ND đă đào luyện được 7 vị: Nguyễn Chánh Thi, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Hồ Trung Hậu, Lê Quang Lưỡng, Vũ Văn Giai. Nếu so sánh về thâm niên quân vụ của các Tiểu Đoàn Nhảy Dù th́ TĐ5ND đứng vào hàng thứ ba. Thành lập ngày 1 tháng 9/1953 tại Hà Nội. Tiểu Đoàn thâm niên thứ hai là TĐ3ND thành lập ngày 1 tháng 9/1952 cũng tại Hà Nội. Tiểu Đoàn thâm niên hơn cả là TĐ1ND được thành lập từ 15 tháng 7 năm 1951 tại Sài G̣n. Vào cuối năm 1953, thêm TĐ7ND cũng được thành lập tại Hà Nội ngày 1-11-1953, nhưng sau đó lại giải tán vào khoảng tháng 12 năm 1954 tại Đồng Đế, Nha Trang để lấy quân số bổ sung cho TĐ5ND được tái thành lập sau khi đă thiệt hại 100% tại trận Điện Biên Phủ. Tiểu Đoàn son trẻ nhất là TĐ6ND (hậu thân của Tiểu Đoàn 19 Bộ Binh của Thiếu Tá Đỗ Cao Trí) thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1954.

Nếu làm thống kê về các Tướng Lănh xuất thân từ các Tiểu Đoàn Nhảy Dù nguyên thủy, chúng ta có thể liệt kê thêm quí vị xuất thân từ TĐ3ND có 4 vị, Phan Trọng Chinh, Đỗ Kế Giai, Trương Quang Ân và Trần Quốc Lịch- xuất thân từ TĐ6ND có 2 vị, Lê Nguyên Vĩ và Chuẩn Tướng Nguyễn Trọng Bảo (truy thăng), TĐ1ND là đơn vị đào tạo ra 4 vị: Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Vỹ, Đỗ Cao Trí và Dư Quốc Đống. Về hàng Tiểu Đoàn Trưởng xuất sắc TĐ5ND đă cung ứng cho quân đội VNCH như: Nguyễn Văn Viên, Ngô Xuân Soạn, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Trung Hậu, Hồ Tiêu, Lê Quang Lưỡng. Riêng Ngô Lê Tĩnh từng làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2ND và TĐ11ND. Hai Tiểu Đoàn này đều thành lập sau.

Nói tóm lại TĐ5ND đă lừng lững đứng hàng đầu trong Thiên Anh Hùng Sử của Quân Lực VNCH.

CÁC SĨ QUAN CỦA TIỂU ĐOÀN 5 NHẢY DÙ TRONG NHỮNG
NGÀY ĐẦU TIÊN KHI PHÁP TRAO LẠI CHO VIỆT NAM CHỈ HUY


(H́nh tư liệu của TĐ5ND chụp tháng 9 năm 1954)

Hàng đứng từ trái qua: Nguyễn Đức Huy (K10 Đà Lạt), Vũ Văn Giai (K10 Đà Lạt), Nguyễn Mộng Hùng (K4 Thủ Đức), Nguyễn Minh Tiến (K4 Thủ Đức).

Hàng giữa: Lê Quang Lưỡng (K4 Thủ Đức), Vơ Mạnh Đông (K4 Thủ Đức), Đào Văn Lượng (K4 Thủ Đức), Nguyễn Trường Tự (K10 Đà Lạt), Ngô Quang Trưởng (K4 Thủ Đức), Phạm Hi Mai (K4 Thủ Đức),Vũ Văn Ngói (K4 Thủ Đức).

Hàng ngồi dưới cùng: Phạm Ngọc Linh (K4 Thủ Đức), Nhâm Ngọc Hựu (K4 Thủ Đức), Trung Úy Nguyễn Văn Viên Tiểu Đoàn Trưởng (K6 Đà Lạt), Trần Huy Chương (K4 Thủ Đức), Nguyễn Văn Tư (K4 Thủ Đức).16 sĩ quan trong tấm h́nh lịch sữ 55 năm sau; 14 vị đă trở thành người thiên cổ, 2 vị c̣n lại là Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai (Santa Ana) và Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng (San Jose).

Ghi chú: H́nh c̣n thiếu các sĩ quan: Vơ Trọng Hầu (K4 Thủ Đức) và các sĩ quan của K4 Phụ Cương Quyết tốt nghiệp Vơ bị Đà Lạt đáo nhậm TĐ5ND vào đầu tháng 12/1954 gồm có: Nguyễn Nghiêm Tôn, Trần Văn Huyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Duy Khoa, Ngô Lê Tĩnh, Lê Ngọc Tô, Nguyễn Văn Vỹ, Nguyễn Văn Thụ, Trần Văn Nguyên và Trần Hữu Bào.Nguyễn Văn Viên
1951, một thanh niên miền Nam, sau khi tốt nghiệp trung học rồi theo tiếng gọi của núi sông, ông t́nh nguyện vào quân ngũ (Khoá 6 Vơ Bị Đà Lạt) để chống lại bọn Cộng phỉ đang dày xéo quê hương. Nhưng đường hoạn lộ của người thanh niên yêu nước đă gặp đầy gian truân, chướng ngại. Cùng đơn vị đầu đời là TĐ5ND, ông 2 lần nhảy dù xuống mặt trận Điện Biên Phủ. Lần thứ nhất ngày 23 tháng 11 năm 1953 để giúp vị Tư Lệnh Mặt Trận Đại Tá De Castrie thiết lập các cứ điểm quân sự trọng yếu. Lần thứ 2 ngày 14 tháng 3 năm1954, TĐ5ND lại được thả xuống để tiếp cứu Điện Biên Phủ. Ngay khi các cánh dù c̣n lơ lửng trên cao, hoả lực của quân CS bố trí từ những cao điểm xung quanh căn cứ thi nhau tác xạ. Khi quân bạn vừa đặt chân xuống đất th́ ta và địch hỗn chiến khốc liệt. Trung Úy Nguyễn Văn Viên sĩ quan phụ tá đứng hàng thứ 3 trong Tiểu Đoàn) của TĐ5ND bị thương nặng nên được không vận di tản về bệnh viện Đôn Thủy Hà Nội cấp cứu. Toàn bộ TĐ5ND (trong số đó có Trung Úy Đại Đội Trưởng Phạm Văn Phú; sau này lên Tướng) được coi là những đơn vị sau cùng đă chiến đấu dũng cảm cho đến khi chiến trường Điện Biên Phủ hoàn toàn im tiếng súng.

Tháng 3 năm 1955, từ Đồng Đế Nha Trang, 2 Tiểu Đoàn Nhảy Dù được điều động về Sài G̣n tham dự cuộc hành quân dẹp loạn B́nh Xuyên.

1) TĐ3ND do Đại Úy Nhiệm Chức Phan Trọng Chinh mới nhận Tiểu Đoàn do Pháp trao lại. Từ chức vụ Đại Đội Trưởng ông trở thành vị Tiểu Đoàn Trưởng Việt Nam đầu tiên.

2) TĐ5ND cũng do Pháp chuyển giao lại do Trung Úy Nguyễn Văn Viên, sĩ quan phụ tá của Tiểu Đoàn được đôn lên làm Tiểu Đoàn Trưởng cũng là người Việt Nam đầu tiên.

Khi các lực lượng của chính phủ hồi đó đă đánh đuổi quân phiến loạn B́nh Xuyên khỏi Sài G̣n-Chợ Lớn, các sĩ quan sau đây đă được thăng cấp: Thiếu Tá Đỗ Cao Trí lên Trung Tá, các Đại Úy Nguyễn Chánh Thi và Vũ Quang Tài lên Thiếu Tá. Có điều đặc biệt là Trung Úy Nguyễn Văn Viên, Trung Úy Đỗ Kế Giai lên Đại Úy thực thụ và Đại Úy nhiệm chức Phan Trọng Chinh cũng được điều chỉnh đều là Đại Úy thực thụ cùng ngày. Sau đó Đại Úy Viên trao TĐ5ND cho Thiếu Tá Nguyễn Chánh Thi. Đại Úy Nguyễn Văn Viên về chỉ huy TĐ6ND thay Thiếu Tá Đỗ Cao Trí. Ông Trí mới được thăng cấp Trung Tá và trở thành Chỉ HuyTrưởng Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam gồm: TĐ1ND Tiểu Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Vũ Quang Tài (mới thăng cấp) TĐ3ND Tiểu Đoàn Trưởng, Đại Úy Phan Trọng Chinh, TĐ5ND Tiểu Đoàn Trưởng Thiếu Tá Nguyễn Chánh Thi (mới thăng cấp) TĐ6ND Tiểu Đoàn Trưởng Đại Úy Nguyễn Văn Viên (mới thăng cấp).

Kế tiếp Liên Đoàn Nhảy Dù tiếp tục hành quân truy kích “Tướng” Bảy Viễn và tàn quân tại khu Rừng Sát. Vào thời gian này Thiếu Tá Nguyễn Chánh Thi lên làm Chỉ Huy Phó LĐND, ông trao TĐ5ND cho Đại Úy Ngô Xuân Soạn làm Tiểu Đoàn Trưởng.

Khi kết thúc cuộc hành quân tiểu trừ tàn quân B́nh Xuyên tại Sài G̣n-Chợ Lớn và Rừng Sát Sài G̣n, các đơn vị nhảy dù lại được điều động hành quân tại Núi Bà Đen Tây Ninh dẹp lực lượng Cao Đài ly khai, và chiến dịch Đinh Tiên Hoàng để b́nh định Miền Tây.

Có thể nói trong suốt gần 2 năm 1955 và 1956, lực lượng nhảy dù đă là cái xương sống chống đỡ cho nội các của chính phủ Ngô Đ́nh Nhiệm đứng vững trước cơn băo táp chính trị tạo nên bởi CẢ BẠN-các lực lượng giáo phái và tổ chức chính trị- LẪN THÙ- phe thân Pháp và tàn dư- Nói một cách khác nếu không có những người lính MŨ ĐỎ đă hy sinh xương máu v́ ḷng yêu nước đối với quốc gia dân tộc th́ NỀN ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM không thể h́nh thành!

Bởi trước những mua chuộc bằng tiền bạc, bổng lộc, quyền lợi rồi liên hệ t́nh cảm của người Pháp lúc đó; chỉ cần một cái gật đầu ủng thuận của Trung Tá Đô Cao Trí vị Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Nhảy Dù, hoặc bất cứ một vị Tiểu Đoàn Trưởng mũ đỏ nào đang hành quân, không cần phải chống lại Thủ Tướng Diệm mà chỉ cần án binh bất động không thôi, cũng đủ tạo thời cơ cho Tướng Nguyễn Văn Hinh phe thân Pháp khuấy động t́nh thế, khiến cho nội các của Chính Phủ Diệm phải sụp đổ, dù cho ông Diệm có được sự hậu thuẫn của Tướng Trinh Minh Thế và một số các đơn vị của Giáo Phái Cao Đài.

Tôi c̣n nhớ ngay sau khi quân bạn đă đánh đuổi các đơn vị B́nh Xuyên khỏi Sài G̣n và Chợ Lớn, “Tướng” Bảy Viễn và dư đảng chạy về ẩn náu trong khu Rừng Sát, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm tổ chức buổi tiếp tận vào buổi trưa (tôi không nhớ rơ ngày) để khoản đăi và tưởng thưởng các cấp chỉ huy của đơn vị nhảy dù tham chiến, Thủ Tướng Diệm đến bắt tay từng sĩ quan chúng tôi. Trong ánh mắt long lanh biểu lộ sự xúc động ông nói rất chậm:” Việc tái lập an ninh tại thủ đô là nhờ công lao của các chiến sĩ, tôi và chính phủ sẽ không bao giờ quên!..”Gần 2 năm chinh chiến để chu toàn trọng trách từ dẹp quân phiến loạn B́nh Xuyên tại Sài G̣n, tại Rừng Sát, b́nh định các lực lượng giáo phái ly khai tại Tây Ninh và các tỉnh miền Tây. Lực lượng nhảy dù là nỗ lực chính giúp chính phủ Ngô Đ́nh Diệm ngăn chặn được các mũi tấn công quân sự, chính trị để cuối cùng ông đă thành công trong việc ổn định xáo trộn chính trị, văn hồi trật tự xă hội, tại thủ đô Sài G̣n cũng như từ vĩ tuyến 17 xuống mũi Cà Mau, công lao đó của các chiến sĩ Mũ Đỏ được coi là những công thần lập quốc của NỀN CỘNG HOÀ NAM VIỆT NAM. Hy vọng mai này những người viết sử sẽ không quên.

Năm 1957, Đại Úy Viên đang làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ6ND đột nhiên tai hoạ xảy đến cho ông, v́ một lỗi lầm của thuộc hạ ông phải gánh hết trách nhiệm và bị giải ngũ. Ra khỏi quân đội ông đi dạy học và vợ ông buôn bán mưu sinh. Ông cảm nhận sống đời “phó thường dân” và nghĩ rằng đă cố gắng đóng góp đủ nghĩa vụ cho đất nước. Năm 1972, ông được lệnh tái ngủ theo lệnh của Bộ Quốc Pḥng v́ nhu cầu cần cán bộ chỉ huy. Ông bổ sung về SĐ9BB và được chỉ định làm Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh của Sư Đoàn.

Có người nói rằng đường hoan lộ của ông sinh động như “bức tranh vân cẩu” bởi vào thời điểm này các Thiếu Úy Vũ Văn Giai đă là Chuẩn Tướng Tư Lệnh SĐ3BB và Lê Quang Lưỡng tư lệnh SĐNhảy Du. Thiếu Úy Ngô Quang Trưởng một sĩ quan đàn em rất thân tín của ông thời c̣n ở TĐ5ND đă lên Thiếu Tướng và hiện đang là Tư Lệnh Quân Đoàn 4 mà SĐ9BB là đơn vị cơ hữu.

Truyện được kể rằng hồi đó, có lần Tướng Trưởng xuống thăm Bộ Tư Lệnh SĐ9BB. Ngẫu nhiên Tướng Trưởng tao ngộ vị xếp cũ của ḿnh trong hàng quân. Tướng Trưởng thân mật bắt tay Đại Úy Viên và hỏi: “Anh Viên và gia đ́nh mạnh khỏe? Anh có cần ǵ không? Đại Úy Viên không đợi cho Tướng Trưởng nói hết câu, ông trả lời: “Cám ơn Thiếu Tướng, tôi không cần ǵ cả” thái độ của Đại Úy Viên đă biểu lộ cái “dũng” của người lính rất tự trọng và kỷ luật: lệnh sao làm vậy, không cần nhờ vả ai.

Một vị tướng lănh hiện đang định cư tại Hoa Kỳ từng là bạn thân cùng binh chủng với Đại Úy Nguyễn Văn Viên kể lại: “Sau 30/4/1975, khi CS đă chiếm toàn bộ Nam Việt Nam, chúng (CS) kêu gọi sĩ quan và Tướng Lănh phải tŕnh diện đi “học tập”. Đại Úy Viên đến thăm tôi tại nhà riêng ở Sài G̣n. Ông Viên hỏi tôi: “Anh có đi tŕnh diện tụi nó không?” Tôi trả lời: “Đâu c̣n cách nào khác hơn, tôi đang sửa soạn đây.” Đại Úy Viên khẳng định: “Tôi (NVV) không đi đâu cả, tôi sẽ tổ chức lực lượng “uưnh” bỏ mẹ tụi CS này” Rồi Đại Úy Viên tiếp: “Anh c̣n vũ khí không? Xin cho tôi để giúp chúng tôi chiến đấu” Tôi (vị tướng lănh) nghe anh Viên nói vậy bèn đi lục lọi trong nhà t́m được một số vũ khí như súng lục hăm thanh, súng colt 45, súng cac bin, tiểu liên và đạn dược rồi trao cho Đại Úy Viên. Ông Viên tháo rời từng khẩu cho dễ ngụy trang rồi gói riêng thành từng gói cho vào túi vải. Ông Viên nh́n quanh pḥng làm việc của tôi thấy cái máy chữ nhỏ, Olivetli, ông liền hỏi xin luôn để dùng đánh máy truyền đơn. Tôi chấp nhận ngay, tôi cho ông 2 cái túi vải để đựng các món đồ tôi vừa tặng. Ông Viên cám ơn rồi kiếu từ chia tay. Chúng tôi chia tay từ đó, tôi (vị tướng lănh) th́ vào tù CS c̣n ông Viên ở lại quyết chiến đấu với kẻ thù để hy vọng một ngày giải thoát cho tôi.

Ông tiếp: “Sau 17 năm bị tù CS, trở lại sống tại Sài G̣n, tôi có được nghe huyền thoại thật đẹp về Đại Úy Nguyễn Văn Viên. Rằng sau 30/4/1975, ông tổ chức một lực lượng vơ trang hoạt động ngay trong khu vực Sài G̣n-Chợ Lớn. Ông liên kết với các lực lượng tôn giáo và tạo được nhiều thành quả như đặt chất nổ phá hoại, trải truyền đơn kêu gọi đồng bào đứng lên chống lại bọn CS cầm quyền. Tổ chức của Đại Úy Viên liên kết với lực lượng của linh mục Nguyễn Văn Vàng thuộc Ḍng Chúa Cứu Thế và nhiều tổ chức khác đă gây được sự chú ư tại quốc nội và hải ngoại. Rất tiếc sau đó bị nội tuyến nên khoảng cuối năm 1976 các vị lănh tụ của tổ chức là Đại Úy Nguyễn Văn Viên, linh mục Nguyễn Văn Vàng và một số chiến hữu trong tổ chức đă bị CSVN bắt.

Để tuyên truyền hù doạ dân chúng. CS cho tổ chức cái gọi là “phiên toà khẩn cấp” để xử ông Viên và các vị lănh tụ của tổ chức chống đối. Phiên toà xử ông đă được CS loan truyền trên loa phóng thanh diễn tiến cuộc xử án cho dân chúng nghe. Trong phiên toà, Đại Úy Viên, Linh Mục Vàng và các chiến sĩ tay bị c̣ng, dáng điệu khinh mạn bọn CS đang ngồi xử án, nét hiên ngang của các dũng sĩ đă làm cho người dân trong pḥng xử đều khâm phục c̣n truyền tụng đến ngày nay.

Phiên toà ngắn ngủi, được tổ chức hết sức máy móc, phi công lư, không luật sư biện hộ, trên bục công tố là những tên “dép râu” mới từ bưng biền về mặt hăy c̣n nám màu nước phèn, thái độ đằng đằng sát khí. Kết quả của bản án đă được tụi CS soạn trước, chúng tuyên án: Đại Úy Nguyễn Văn Viên tử h́nh, linh mục Nguyễn Văn Vàng chung thân khổ sai v.v..

Nguồn tin một nhân chứng hiện c̣n sống tại Sài G̣n là một cụ bà người Công Giáo năm nay đă gần 90 tuổi qua điện thoại cụ kể lại: “Ngày Việt Cộng xử tử Đại Úy Viên tại Vườn Điều Thủ Đức (?)vào năm cuối 1976 (cụ không nhớ ngày) nhiều dân chúng trong số đó có cụ đă tụ tập quanh “pháp trường” để chiêm ngưỡng ông lần cuối. Trước khi bắn ông, chúng (Cộng Sản) hỏi ông có muốn nói điều ǵ không? Đại Úy Nguyễn Văn Viên dơng dạc trả lời: “Tôi muốn nói với các anh, người Cộng Sản, có bắn tôi hôm nay cũng không dập tắt được ngọn lửa đấu tranh của người dân trong nước, mai này sẽ có hàng trăm, hàng ngàn Nguyễn Văn Viên khác nối gót. Nói xong Đại Úy Nguyễn Văn Viên quay về phía đồng bào đang dự kiến, ông nói thật lớn: “Tôi xin chúc đồng bào ở lại mạnh giỏi.” Rồi, tuy hai tay ông bị trói chặt về phía sau, nhưng Đại Úy Nguyễn Văn Viên trong tư thế rất oai nghiêm, đầu ông ngẩng cao, ngực ưỡn về phía trước như thách đố những tay súng, một tên CS tay cầm miếng vải đen tính bịt mắt ông, ông hiên ngang nói lớn: “Các anh không cần bịt mắt tôi, tôi sẵn sàng rồi, bắn đi.”

Một loạt đạn nổ liên tiếp xuất phát từ những bàn tay CS khát máu, đă kết thúc mạng sống người con yêu của Miền Nam Việt Nam. Đầu ông vẫn thẳng, dựa vào cái cột gỗ, tấm áo trắng của ông nhuộm đầy máu, những ḍng máu đỏ từ ngực ông theo thân h́nh chảy dài xuống chân, thấm vào mạch đất tự do, nơi ông sinh ra và cả đời hết ḷng phụng sự!

Ôi cái chết của Nguyễn Văn Viên thật kiêu hùng kỳ diệu, c̣n vinh hiển hơn cả người xưa. Hơn 100 năm trước, ngày 24 tháng 4 năm 1882, Tổng Đốc Hoàng Diệu cũng đă chọn cái chết bằng cách thắt cổ tự tử sau khi không giữ nổi thành Hà Nội: Tổng Đốc Hoàng Diệu, một trụ cột của triều đ́nh nhà Nguyễn, ngài nhận lệnh vua trấn thủ thành Hà Nội. Khi thành mất về tay địch, ngài đă lựa cái chết để giữ trọn khí tiết của kẻ sĩ và một tôi trung, sự tuấn liệt đó, đă được sử sách hết lời ca tụng! Đó là truyện đời xưa.

Truyện đời nay được truyền tụng rằng: “Vào cuối thế kỷ 20, trong cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, giữa chính và tà, giữa những người khát vọng tự do và bọn CS độc tài khát máu, có một dũng sĩ cương quyết chống lại chủ thuyết CS, chống lại bọn CSBV gian ác. Ông quy tụ những người cùng chí hướng nổi lên chống lại chế độ cầm quyền, người đó là Nguyễn Văn Viên.

Đại Úy Nguyễn Văn Viên từng là công thần xây dựng Nền Đệ Nhất Cộng Hoà nhưng chẳng bao lâu, ông bị bỏ quên ngay, Quân Đội ruồng bỏ, đường hoan lộ của ông lang bang từ ông xuống thằng nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng hết ḷng thủy chung.15 năm sau tưởng như giă từ vũ khí, nhưng đầu năm 1972, khi tuổi đời đă “tà tà bóng ngả ”, ông nhận được lệnh tái ngũ, rồi đươc trao cho một chức vụ không hợp với khả năng.

Ông thản nhiên chấp nhận không phản đối. Ấy thế mà khi chính quyền Miền Nam mất về tay CS, Quân Đội không c̣n đủ khả năng bảo vệ người dân. Trong lúc mọi người tuyệt vọng th́ ông đứng lên. Trong lúc mọi người đau khổ, th́ ông sẵn sàng chia sẻ. Trong lúc mọi người mất tự do, th́ ông vùng lên tranh đấu. Ông tự cảm thấy cá nhân ông vẫn c̣n trách nhiệm với Tổ Quốc Nam Việt Nam và đồng bào ruột thịt.

Nét hiên ngang của Nguyễn Văn Viên, là sau 30/4/1975, cũng như các đồng đội khác để tự cứu sinh mạng, có thể t́m đường vượt thoát ra hải ngoại hay vào tù CS, nhưng chiến sĩ Nguyễn Văn Viên đă chọn cho ḿnh một hướng đi mà con đường trước mặt đầy gian nan, nguy hiểm. Ông hy sinh hạnh phúc riêng tư và hiến dâng sinh mạng của ḿnh cho đại nghĩa. Gương tuấn liệt của ông đă làm kẻ thù (CS) phải cúi đầu xấu hổ và thức tỉnh biết bao trái tim yêu nước cho đến ngày hôm nay. Tôi thực hiện bài viết như lời tiễn biệt người chiến sĩ tuẫn liệt cùng hy vọng từ tâm khảm thắp lên nén hương cho Chiến Sĩ Nguyễn Văn Viên và biết bao chiến sĩ hữu danh, vô danh khác để bày tỏ tấm ḷng thương cảm, biết ơn vô vàn. Bây giờ là 4 giờ sáng, đêm ngày 27 tháng 2 năm 2009, ngoài trời vẫn c̣n tối, không gian hoàn toàn im lặng và từ phía bên kia bờ đại dương thật xa đột nhiên văng vẳng giọng ca cao vút của người nữ ca sĩ năm xưa, trong Bài Ca Chính Huấn như rót vào tai tôi: “Người nằm xuống đây, cho ta đứng lên từ quê hương này. Người nằm xuống đây, khi chưa viết xong trang sử đấu tranh. Người đă ra đi theo vận nước”.

Thiên kỷ này, Đại Úy Nguyễn Văn Viên không c̣n nữa! nhưng tinh thần Nguyễn Văn Viên c̣n vằng vặc ngàn năm!

Khởi viết ngày 17 tháng 1 năm 2009, sưu tầm tài liệu, up-date tin tức, nhuận sắc, tŕnh bày kỹ thuật và đánh máy xong ngày 10-3-2009 tại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

Cựu Mũ Đỏ Phạm Huy Sảnh

* Tác giả ghi chú:
1) Khi bài viết đă hoàn tất, tác giả nhận được thêm tin tức sau: Đầu năm 1972, hồ sơ gọi tái ngũ của các sĩ quan được Pḥng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu tŕnh lên Đại Tướng TTMT, Đại Tướng Cao Văn Viên duyệt đến hồ sơ của Đại Úy Viên. Vị Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng không đồng ư về những biện pháp mà Quân Đội đă áp dụng đối với Đại Úy Viên vào năm 1957. Tướng Viên cho lệnh Pḥng Tổng Quản Trị thăng cấp Thiếu Tá nhiệm chức cho Đại Úy Nguyễn Văn Viên kể từ ngày tái ngũ. Có nghĩa là khi chiến sĩ Nguyễn Văn Viên về tŕnh diện SĐ9BB, ông đă mang cấp bậc Thiếu Tá Nhiệm Chức cho đến 30/4/1975.

Tác giả xin trân trọng bổ túc.

2) Xin cám ơn quư vị Tướng Lănh Nhảy Dù, quư Linh Mục và cụ bà thuộc Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam, các chiến hữu của TĐ5ND, Colonel Mike Mc Dermott, cựu cố vấn của TĐ5ND, các chiến hữu Mũ Đỏ từ Âu Châu, đă giúp chúng tôi các tin tức, h́nh ảnh, và tư liệu. Cùng các em Hà, Đặng phụ trách kỹ thuật để hoàn tất bài viết.

 


TÀI LIỆU

QLVNCH

Tháng Tư đen


Video về quân cách lễ nghi
Cách thức đeo dây biểu chương...
Lễ nghi quân cách - Vị trí các lá cờ và toán quốc quân kỳ
Quân phục, cấp hiệu, huy hiệu... QLVNCH
Tiến tŕnh h́nh thành Quốc Kỳ & Quốc Ca VN  
Tim hiểu về ngày Quân Lực VNCH 19-6
Lịch sử Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa  
và Trường Trung Học Vơ Khoa Thủ Đức
 
Đệ nhất Cộng Hoà - Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10
Vài Nét Về Quân Lực VNCH Và Sự H́nh Thành Ngày Quân Lực 19.6


Gươm lạc giữa rừng hoa  
“ Triều đại “ Tổng Thống lạ lùng nhất lịch sử Hoa Kỳ  
Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa
Vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ
Giờ phút cuối cùng của một thành phố – Tháng 3 - 1975
Từ chiến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân   
5 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ
Sự ra đời của chữ quốc ngữ...
Nh́n lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953
Lời phản biện tại buổi tŕnh chiếu sơ lược
phim the Việt Nam War
 
Không quên biến cố kinh hoàng 11 tháng 9 – 2001 !  
140 chữ với mẹo nhớ Hỏi, Ngă & chính tả  
Cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại VN  
Vị Tổng Thống giữ chức vụ lâu nhất Nước Mỹ  
Tổng Thống Abraham Lincoln  
Video về quân cách lễ nghi
VNCH 10 ngày cuối cùng...
Bảo vệ an toàn cho công dân Hoa Kỳ khi ở Việt Nam
Lễ Hùng Vương
Cần bảo trọng niềm tự hào dân tộc  
Luận về Tậm Lư Chính Trị  
Từ chến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân  
Cố Tổng Thống Ronald Reagan và… H.O.  
Diễn tiến cuộc đảo chánh lật đổ Ông Ngô Đ́nh Diệm  
Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đ́nh Diệm  
Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm? Tại sao?

Một tài liệu 42 năm cũ  
Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ 
Quốc Kỳ chúng ta giương cao khắp nơi

Tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974  
Những điều nên biết về Medicare 2016
Remember C-Rations?  
Ai đă bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?  
Tướng lănh VNCH  
Bài phỏng vấn cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu  
Hồi kư về Tướng Lê Văn Hưng và trận An Lộc 
Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3, 1975
Đại Tá Nguyễn Văn Cư
Trường Sa: Băi Cỏ Mây
Thiên Thần Mũ Đỏ ai c̣n ai mất
Tổng Thống Trần Văn Hương những ngày cuối tháng Tư 1975 tại Sài G̣n
Chuyện của một ngôi trường  
Luận về khoa bảng  
Liên Hiệp Quốc và vấn đề: Bảo vệ nhân quyền  
Phiếm luận về mộng mơ qua văn chương và triết học  
Chính sách thuế khóa
Cách viết hoa trong tiếng Việt
Đoàn thể Xă hội và Sinh hoạt Chính Trị
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
John Paul Vann, một viên tướng CIA
Văn hóa ảnh hưởng ngôn ngữ như thế nào?
Một vài nét về văn hóa Việt Nam  
Tiếng Việt ba miền - Tiếng nào là ‘chuẩn’ ?  
TT Ngô Đ́nh Diệm đă từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?  
HCM đă âm mưu bán nước từ năm 1924  
Vài nét về hoạt động của Biệt Kích Dù tại Bắc Việt
Hải chiến Midway  
Adm Chester Nimitz  
Nguồn gốc thuyết âm dương tám quẻ...
SĐ Nhảy Dù và cuộc hành quân Lam Sơn 719  
Những trận đánh đi vào quân sử 
Nguyên nhân xụp đổ VNCH 1975
Hậu Quả Của Việc Hoa Kỳ Bỏ Rơi Đông Dương
Tưởng Niệm Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa
Thuyết bất biến
Chương tŕnh chiêu hồi của VNCH
Chiến tranh Việt Nam (1945-1975)
50 năm đọc và coi lại clip cuộc đảo chánh 1963
An Lộc anh dũng  
Nguyên do chính khiến VN bất tử  
Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Trận Ấp Bắc: Thực tế và huyền thoại
Vài nét hoạt động của Biệt Cách Dù tại Bắc Việt
Cảnh Sát Dă Chiến VNCH
Trung Đoàn 44 trong Mùa Hè Đỏ Lửa ở Kontum
QLVNCH - 1968-1975
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Đại đội 72, TĐ7 ND mất tích trên chuyến bay định mệnh ngày 11 tháng 12 năm 1965
Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng
Nhân chứng lịch sử: Mậu thân Huế
Trận KAMPONG TRACH 1972
Trả lại sự thật v/v Sư Đoàn 3BB lui binh...
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Tướng Đỗ Cao Trí và Tôi
Những ngày cuối cùng của QLVNCH
Tướng Dư Quốc Đống
Dư âm Cửa Việt
Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG...
Lịch sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Người Nhái VNCH
Mùa hè đỏ lửa 1972
Không Quân VNCH và Chiến trường An lộc
NT Nguyễn Mạnh Tường
Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4
Bậc thầy vĩ đại
Quân Dù tiến về thành nội Tết Mậu Thân  
Một ngày với Đô Đốc Chung Tấn Cang
Tr/T Huế, chiến binh anh dũng và trung thành với Tổ Quốc  
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - Trung Tướng Dương Văn Đức
Viễn thám
Hổ Cáp - Gia đ́nh 9 Kỵ Binh cuối tháng tư 75
Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân
Sống anh dũng, chết hiên ngang
Chuyến công tác cuối cùng
Cái chết của Cố Thiếu Tá BĐQ TRẦN Đ̀NH TỰ
Chuyện một người chiến binh...
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tháng 3 buồn hiu...
Người Lính Ǵà Không Bao Giờ Chết
Thành h́nh của Quân Lực VNCH
Hăy thắp cho anh một ngọn đèn
Những ngày cuối cùng của Truờng Bộ Binh
Một chuyến đi toán phạt
Những NT Vơ Khoa TQLC
Tôi nh́n đồi 31 thất thủ
Ngày tàn cuộc chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù - Trấn thủ B́nh Long; thượng kỳ Quảng Trị
Quân trường
Những người lính bị bỏ rơi
Tết với người lính cũ
Thái Dương - Nguyễn Văn Xanh
Phi vụ Tống Lệ Chân
Trên đỉnh Chu Pao
Trung Tá Nguyễn Văn Cư
Vài biến cố đàng sau mặt trận Tây Nguyên 75
Trận đánh phi trường Phụng Dực...
Sinh nhật thứ 58 - Trường BB/TĐ
Trung Sĩ Vũ Tiến Quang
Mũ Đỏ, mũ Đen
Chân dung người Chiến Sĩ
CIA và các ông Tướng
Dựng Cờ
Bức tượng Thương Tiếc
Kẽm gai bọc thây anh hùng
Lịch sử h́nh thành QLVNCH
Văn tế Chiến Sĩ Trận Vong
Người lính VNCH trong mắt tôi (video)
Cà-fê nha, Chuẩn Úy?
Chân dung người lính VNCH
Chiến thắng An Lộc 1972
Quảng Trị - Mùa hè đỏ lửa
Trương Văn Sương - Người tù bất khuất
Chết trận Đồng Xoài
Ư nghĩa ngày QL 19/6
Viết cho ngày QL 19/6
Sự h́nh thành QL 19/6
Nhân ngày QL 19/6
Tâm t́nh ngày QL 19/6
Bối cảnh chính trị quân sự trước 19/6
VNCH bị bức tử
Thủ Đức... gọi ta về
Chân dung người lính VNCH
Sự thật về cái chết của Tướng Lê Văn Hưng
Người lính không có số quân
Giày Saut trong tử địa
Chuyện tháng 4 của những chàng BK
Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long
Những v́ sao thời lửa đạn
Mùa hè đỏ lửa: Phần 1, Phần 2, Phần 3
Lịch sử chiến tranh VN từ 1945...
Thời chinh chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù
Tưởng niệm Tướng Trần Văn Hai
Vài kỷ niệm với Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tiểu Đoàn 42 BĐQ - Cọp Ba Đầu Rằn
Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH
Những người trở về với đại gia đ́nh dân tộc
Khe Sanh trong ṿng vây
Vietnam, Vietnam
Từ Mậu Thân 68 đến mùa hè đỏ lửa 72...
Trận đánh Đức Huệ
Lam Sơn 207A - Khe Sanh
Trận chiến Khe Sanh
Mật trận Thượng Đức - 1974

Linh Tinh

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Cái chết trong tù CS của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát
Sự đáng sợ cuả nước Mỹ
Oan hồn trên xứ Huế
Sau 42 Năm, Nh́n Lại Vụ Tết Mậu Thân
Mưa Đồng Tháp Mười
Chăn gối với kẻ thù
Ông Lộc Hộ - Anh hùng vô danh
Cải cách ruộng đất...
Giờ thứ 25
Biến động miền Trung
Người Mỹ phản bội chúng ta
cs nằm vùng
Những ngày cuối của TT Nguyễn Văn Thiệu ở SG
T́m hiều về h́nh Tiếc Thương và Vá Cờ
Tháng Tư đen
Giờ phút hấp hối Thành Phố Đà Nẵng
Ai giết đức thầy Huỳnh Phú Sổ
H́nh ảnh VN từ 1884-1884
Thổn thức cho VN
Valentine trong di sản Chiến Tranh
Hoàng Hậu Nam Phương
Thảm sát ở Tân Lập
Hố chôn người ...
T́nh h́nh nhân quyền ở VN năm 2007
Người Việt xây thành Bắc Kinh