Đoàn thể Xă hội và Sinh hoạt Chính Trị

Trần Xuân Thời

Chúng ta đang sống trong chính thể tự do, dân chủ và hưởng dụng đầy đủ các quyền tự do căn bản. Cũng nhờ được hưởng quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận mà người Việt ly hương thành lập hằng ngàn hiệp hôị tại các nước tự do mà không bị "công an" bố ráp, kiểm soát miễn là sự sinh họat không vi phạm trật tự công cộng, hay chủ trương khuynh đảo chính quyền.

Mặc dù mục tiêu là sinh họat aí hữu, xă hội nhưng chúng ta quyết không e ngại về các hoạt động liên quan đến việc bày tỏ lập trường quốc gia. Nếu có chủ trương không sinh hoạt chính trị đoàn thể cũng chẵng qua chỉ nhằm mục đích để bảo toàn sự hiệp nhất trong sinh họat hằng ngày. V́ nếu dùng hội ái hữu để sinh họat chính trị đoàn thể, hội viên có thể bị phân hóa hoặc bị dằng co giữa những chủ trương, đường lối khác nhau của các chính đảng. Ví dụ đảng Cộng Hoà và đảng Dân Chủ, tuy cùng chủ đích phục vụ quyền lợi chung của quốc gia Hoa Kỳ nhưng mỗi đảng có những chính sách khác nhau về các vấn đề nội chính như quốc pḥng, an sinh, gíao dục, ngoại giao, kinh tế, thuế khóa ...

Tại các tiểu bang Hoa Kỳ, các Cộng Đồng, các hội aí hữu, xă hội, thiện nguyện thường lập theo luật Hiệp Hội Bất Vụ Lợi ( Not for profit organization) và muốn được hưởng quy chế Miễn Thuế Liên Bang ( IRC. S. 501(c)(3) Hội bất vụ lợi phải hội đủ một số điều kiện trong đó điều kiện không được dùng quỷ của hội để tá trợ các sinh họat chính trị. Khi nói đến hoạt động chính trị theo mục đích của Sở Thuế Liên Bang (IRS) phải được hiểu là không được dùng ngân quỷ (được miễn thuế) để vận động cho các ứng cử viên của các đoàn thể chính trị ra tranh cử, không được phân phối lợi nhuận cho hội viên, quỷ chỉ được dùng vào các công tác nhân đạo, tôn giáoao, giáo dục, khoa học theo chủ đích của hội. Mục đích tránh sự thiên vị giữa các ứng cử viên hoặc gây ảnh hưởng bất chính trái với chính sách chung ( undue influence against public policy).

Tuy nhiên, không phải nhất cử nhất động đều bị cấm đoán. Nếu các cộng đồng, hội aí hữu, xă hội tổ chức một buổi tranh luận giữa các ứng cử viên góp phần giáo dục cử tri (voter education) hay vận động cho nhân quyền tự do, dân chủ th́ lại một hành vi đáng khích lệ và quy chế bất vụ lợi không bị phương hại miễn là sự đóng góp không chiếm phần lớn ngân sách. Nói khác đi, luật ngăn ngừa những hành vi thiên vị, phe phái chứ không ngăn cản các hành vi nhân đạo, giáo dục v́ công ích.

Cũng vậy, bày tỏ thái độ tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền không phải là một hành vi thiên vị phe phái mà là hành động đáng khích lệ v́ công ích nhằm " Establish Justice, inure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity " Thiết lập công lư, nội an, quốc pḥng, an sinh, và bảo toàn Hồng ân được sống trong Tự do cho chúng ta và cho các thế hệ mai hậu.

Phải chăng đó cũng là ước vọng mà chúng ta cưu mang trong hoài bảo: Mong sao cho quê hương được an b́nh thịnh trị, đồng bào và các thế hệ mai hậu được sống trong tự do và hạnh phúc. Sự bày tỏ lập trường quốc gia, không đồng loả với độc tá dưới bất cứ h́nh thức nạ, tức là gián tiếp ưu tư cho hạnh phúc đồng bạ, là một việc làm v́ nhân nghĩa trong tinh thần "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" nói lên tâm hồn cao thượng của ngướ Việt cao quư. "Dù hận nước chưa trả xong, đầu đă bạc, nhưng gươm mài bóng nguyệt đă bao ngày ". V́ hạnh phúc chân chính chỉ đến với chúng ta khi nạ chúng ta nh́n thấy đồng bạ quốc nội được sống trong hạnh phúc.

Hiến pháp VNCH đặt CS ra ngoá ṿng pháp luật. Hoạt động cho CS bị cấm đoán dưới mọi h́nh thức. Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm các quyền tự do căn bản của con người, do đó mặc nhiên cấm đoán những hành vi xét ra vi phạm hay cản trở sự thực hiện các quyền tự do hiến định chẵng những cho công dân Hoa Kỳ mà triết lư hành động nầy c̣n hướng dẫn, chỉ đaọ họat động của Hoa Kỳ trên toàn thế giới .

Trong suốt 100 năm sau ngày ban hành bản Tuyên Ngôn Cộng sản Quốc Tế (1848-1948) , phong trạ CSQT đă bành trướng qua các liên minh ( Communist Comintern): Phong trào Đệ nhất ( 1864-1876), Đệ nhị ( 1889-1918), Đệ tam ( 1919-1943) và Đệ tứ Quốc Tế (1938-1953) nhằm lật đổ chính quyền tư bản, lấy giải thóat giai cấp vô sản làm cứu cánh và kỳ vọng đạo binh vô sản thế giới kết hợp để tiêu diệt tư bản v́ lịch sử thế giới là lịch sử của giai cấp đấu tranh, biểu tượng là cuộc cách mạng vô sản tháng 10, 1917 lật đổ triều đại Nga Hoàng Tsar Nicolas II.. Tại Trung hoa, Mao Trạch Đông đă thôn tính Trung hoa luc điạ năm 1949 và Tưởng Giới Thạch phải di tản ra đảo Đá Loan .

Trước sự bành trướng nhanh chóng của chủ nghĩa CS quốc tế, Hoa Kỳ đă gia tăng guồng máy an ninh quốc nội và t́nh báo quốc ngoạ, ban hành và tu chính nhiều đạo luật ngăn ngừa phá rối trị an. Từ năm 1798 Hoa Kỳ đă ban hành luật Alien and Sedition Act ngăn ngừa và trừng trị cuồng ngôn nhằm làm mất uy tín chính quyền địa phương và trung ương... Năm 1917, Hoa Kỳ ban hành luật Espionage Act, đồng thời với cuộc cách mạng vô sản taị Nga sô . Năm 1901, Tổng thống William Mc Kingley bị các phân tử chủ trương vô chính phủ ám sát. Tiểu bang New York ban hành luật ngăn ngừa tội phạm ám sát v́ lư do chính trị và âm mưu lật đổ chính phủ ... Năm 1919 Schenck, đảng viên CS, đă bị kết án vi phạm luật Espionage Act 1917 v́ xách động thanh niên phản đối chiến tranh và cản trở vấn đề tuyển mộ binh sĩ . Năm 1919 tại Ohio, Debs, một thủ lănh CS, đă đọc diễn văn trước 1200 khán giả nhằm xách động chống chiến tranh, xuí dục thanh niên bất tuân lệnh nhập ngũ, đă bị kết án trên 10 năm. Năm 1927 tại California, Whitney, đảng viên CS, bị kết án vi phạm luật Criminal Syndicalism Act, tổ chức phá hoại, dùng bạo lực làm phương tiện lật đổ chính quyền hợp pháp.... Năm 1951, chiếu luật Smith Act, 11 lănh tụ CS đă bị kết án v́ chủ trương bạo hành, lật đổ chính phủ …

Taị nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Quốc hội đă ban hành luật trừng trị các hành động phá rối trị an, lật đổ chính phủ. Các luật lệ cấp Liên bang cũng như cấp Tiểu bang hiện nay vẫn c̣n có hiệu lực áp dụng đối với các hành vi phá rối trị an, lợi dụng tự do ngôn luận tuyên truyền xuyên tạc, sách động quần chúng tạo nguy cơ cho nền an ninh quốc nội.

Mặc dù hiện nay Hoa Kỳ giao thương với các nước Cộng sản, nhưng các chính quyền độc tá vẫn đối nghịch với thế giới tự do, chứ không có nghĩa bang giao tức là xoá bỏ làn ranh Quốc, Cộng .

Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ về luật tiểu bang đối với chủ nghĩa Cộng sản, nhân viết về vụ William Joiner Center thuộc Trường Đaị Học Massachusetts tại Boston, tiểu bang Massachusetts, thuê hai cán bộ CSVN tham gia vào công tác viết về lịch sử ngướ Việt tỵ nạn hải ngoại mà trong suốt hai năm nay từ tháng 1/2000 đến tháng 3/ 2002, chúng ta đă nổ lực tranh luận với Đaị học Mass tại Boston hầu điêù chỉnh hành động vi phạm luật lệ của Đại học Mass.

Luật của tiểu bang Massachusetts, định nghĩa các tổ chức khuynh đảo là những tổ chức có mục đích chung nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp bằng phương pháp bạo động hay các phương thức bất hợp pháp khác. Đảng Cộng sản là đảng có mục đích khuynh đảo, do đó đảng Cộng sản là đảng không được luật Massachusetts cộng nhân

Tổng trưởng Tư pháp có nhiệm vụ điêù tra và truy tố các tổ chức khuynh đảo. Đảng viên các tổ chức khuynh đảo thường bị truy tố về tội h́nh sự, không được ứng cử vào các chức vụ công cử, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tại các cơ quan công quyền, không được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, và bị cấm hành nghề trong một số ngành dịch vụ, không được nhập tịch v..v...

Luật Massachusetts, Chương 264, Điều 16 ấn định "...Subversive organizations ...mean any form of association...whether incorporated or otherwise for the common purpose of advocating, advising, counseling or inciting the overthrow by force or violence or by any unlawful means, of the government of the Commonwealth or of the United States ". Điều 16 A " The Communist Party is hereby declared to be a subversive organization. Điêù 17 " A subversive organization is hereby declared to be unlawful. Điều 18 "The attorney general shall bring an action ... against any organization which has reasonable cause to believe is a subversive organization". Điều 19 " Any person who becomes or remains a member of any organization knowing to be a subversive organization shall be punished by imprisonment in the state prison for not more than three years ....". Điều 20 " No person who has been convicted of a violation of the provisions ... of section nineteen ... shall be eligible to ... employment ... in any public or private institution...The attorney shall have jurisdiction in equity to restrain and enjoin any such person from performing such duties.”

Ông Kevin Bowen, giám đốc WJC đă công nhận Hoàng Ngọc Hiến là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Về tư tưởng định hướng văn học, Hoàng Ngọc Hiến viết trong cuốn sách về văn chương và văn học như sau

" Cứ như Hồ chủ tịch tŕnh bày về mục đích viết của ḿnh th́ mục tiêu của nghệ sĩ cách mạng trước hết phải hướng về sự cải tạo cách mạng xă hội, mục tiêu đó phải trở thành nguyện vọng thiết tha, ham muốn tột bực của người nghệ sĩ " (Văn học và Học văn trang 9) (Based on President Ho's purpose of writing, the objective of a revolutionary writer is first of all to aim at creating a revolutionary society, this purpose shall become a passionate aspiration, an absolute desire of the writer .....)

Vụ kiện Trung tâm William Joiner Center là một việc làm để bảo vệ chính nghĩa mà các đoàn thể nên bày tỏ thái độ, nói lên tiếng nói chung của người Việt hải ngọai.

Các cộng đồng,các đoàn thể xă hội, văn hoá, aí hữu cũng là những hiệp hội bất vụ lợi được h́nh thành để phục vụ phúc lợi chung của quư vị đồng hương về các khía cạnh văn hoá, an sinh, xă hội, kinh tế và baỳ tỏ thái độ chính trị quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối chung trong vấn đề tranh đấu cho lư tưởng tự do, dân chủ, công lư và nhân quyền cho nhân loại nói chung và cho Việt Nam nói riêng.

Các đoàn thể xă hội, aí hữu, cộng đồng đă và đang trở thành môi trường kết nạp mọi khuynh hướng trong mặt trận chống kẻ thù chung của dân tộc từ những cuộc tranh đấu cho vấn đề đoàn tụ gia đ́nh, cứu người vượt biển, chống âm mưu vĩ nhân hóa Hồ Chí' Minh, đến đ̣i hỏi phóng thích tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị qua các giai đọạn lịch sử suốt 1975 đến nay...

Các đoàn thể, cộng đồng VN hải ngoại đang thực hiện vai tṛ lịch sử vận động quốc tế, tranh đấu cho nhân quyền, phủ nhận giá trị của các Hiệp định bán đất và lănh hải cho Trung Cộng của chính quyền Hà Nội với hàng trăm cuộc biểu dương lực lương, hoằng dương chính nghĩa quốc gia khắp năm châu bốn bể v́ đâu đâu cũng in h́nh h́nh dấu vết của con cháu Lạc Hồng .

Sự tranh đấu của các đoàn thể, cộng đồng và ngướ Việt tỵ nan CS là do ḷng nhân đạo thôi thúc "Việc nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt chỉ v́ khử bạo "trong tinh thần " lấy nhân nghiă để thắng hùng tàn. Đem chí nhân thay cho cường bạo" chứ không thề phân thây, uống máu quân thù như chủ trương bạo hành của Cộng sản.

Với ư chí phấn đấu can trường và không hề mỏi mệt, người Việt hải ngọai, dù thuộc đoàn thể aí hữu, xă hội, tôn giáo, chính trị hay cộng đồng, trong tinh thần " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", chúng ta luôn luôn đoàn kết một ḷng tỏ rơ lập trường quốc gia, dân tộc th́ đaị nghiệp cứu quốc thoát khỏi ách độc tá đảng trị đem lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân ắt hẵn sẽ chóng được viên thành .

Trần Xuân Thời


 

 


TÀI LIỆU

QLVNCH

Tháng Tư đen


Video về quân cách lễ nghi
Cách thức đeo dây biểu chương...
Lễ nghi quân cách - Vị trí các lá cờ và toán quốc quân kỳ
Quân phục, cấp hiệu, huy hiệu... QLVNCH
Tiến tŕnh h́nh thành Quốc Kỳ & Quốc Ca VN  
Tim hiểu về ngày Quân Lực VNCH 19-6
Lịch sử Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa  
và Trường Trung Học Vơ Khoa Thủ Đức
 
Đệ nhất Cộng Hoà - Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10
Vài Nét Về Quân Lực VNCH Và Sự H́nh Thành Ngày Quân Lực 19.6


Gươm lạc giữa rừng hoa  
“ Triều đại “ Tổng Thống lạ lùng nhất lịch sử Hoa Kỳ  
Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa
Vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ
Giờ phút cuối cùng của một thành phố – Tháng 3 - 1975
Từ chiến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân   
5 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ
Sự ra đời của chữ quốc ngữ...
Nh́n lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953
Lời phản biện tại buổi tŕnh chiếu sơ lược
phim the Việt Nam War
 
Không quên biến cố kinh hoàng 11 tháng 9 – 2001 !  
140 chữ với mẹo nhớ Hỏi, Ngă & chính tả  
Cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại VN  
Vị Tổng Thống giữ chức vụ lâu nhất Nước Mỹ  
Tổng Thống Abraham Lincoln  
Video về quân cách lễ nghi
VNCH 10 ngày cuối cùng...
Bảo vệ an toàn cho công dân Hoa Kỳ khi ở Việt Nam
Lễ Hùng Vương
Cần bảo trọng niềm tự hào dân tộc  
Luận về Tậm Lư Chính Trị  
Từ chến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân  
Cố Tổng Thống Ronald Reagan và… H.O.  
Diễn tiến cuộc đảo chánh lật đổ Ông Ngô Đ́nh Diệm  
Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đ́nh Diệm  
Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm? Tại sao?

Một tài liệu 42 năm cũ  
Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ 
Quốc Kỳ chúng ta giương cao khắp nơi

Tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974  
Những điều nên biết về Medicare 2016
Remember C-Rations?  
Ai đă bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?  
Tướng lănh VNCH  
Bài phỏng vấn cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu  
Hồi kư về Tướng Lê Văn Hưng và trận An Lộc 
Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3, 1975
Đại Tá Nguyễn Văn Cư
Trường Sa: Băi Cỏ Mây
Thiên Thần Mũ Đỏ ai c̣n ai mất
Tổng Thống Trần Văn Hương những ngày cuối tháng Tư 1975 tại Sài G̣n
Chuyện của một ngôi trường  
Luận về khoa bảng  
Liên Hiệp Quốc và vấn đề: Bảo vệ nhân quyền  
Phiếm luận về mộng mơ qua văn chương và triết học  
Chính sách thuế khóa
Cách viết hoa trong tiếng Việt
Đoàn thể Xă hội và Sinh hoạt Chính Trị
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
John Paul Vann, một viên tướng CIA
Văn hóa ảnh hưởng ngôn ngữ như thế nào?
Một vài nét về văn hóa Việt Nam  
Tiếng Việt ba miền - Tiếng nào là ‘chuẩn’ ?  
TT Ngô Đ́nh Diệm đă từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?  
HCM đă âm mưu bán nước từ năm 1924  
Vài nét về hoạt động của Biệt Kích Dù tại Bắc Việt
Hải chiến Midway  
Adm Chester Nimitz  
Nguồn gốc thuyết âm dương tám quẻ...
SĐ Nhảy Dù và cuộc hành quân Lam Sơn 719  
Những trận đánh đi vào quân sử 
Nguyên nhân xụp đổ VNCH 1975
Hậu Quả Của Việc Hoa Kỳ Bỏ Rơi Đông Dương
Tưởng Niệm Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa
Thuyết bất biến
Chương tŕnh chiêu hồi của VNCH
Chiến tranh Việt Nam (1945-1975)
50 năm đọc và coi lại clip cuộc đảo chánh 1963
An Lộc anh dũng  
Nguyên do chính khiến VN bất tử  
Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Trận Ấp Bắc: Thực tế và huyền thoại
Vài nét hoạt động của Biệt Cách Dù tại Bắc Việt
Cảnh Sát Dă Chiến VNCH
Trung Đoàn 44 trong Mùa Hè Đỏ Lửa ở Kontum
QLVNCH - 1968-1975
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Đại đội 72, TĐ7 ND mất tích trên chuyến bay định mệnh ngày 11 tháng 12 năm 1965
Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng
Nhân chứng lịch sử: Mậu thân Huế
Trận KAMPONG TRACH 1972
Trả lại sự thật v/v Sư Đoàn 3BB lui binh...
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Tướng Đỗ Cao Trí và Tôi
Những ngày cuối cùng của QLVNCH
Tướng Dư Quốc Đống
Dư âm Cửa Việt
Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG...
Lịch sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Người Nhái VNCH
Mùa hè đỏ lửa 1972
Không Quân VNCH và Chiến trường An lộc
NT Nguyễn Mạnh Tường
Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4
Bậc thầy vĩ đại
Quân Dù tiến về thành nội Tết Mậu Thân  
Một ngày với Đô Đốc Chung Tấn Cang
Tr/T Huế, chiến binh anh dũng và trung thành với Tổ Quốc  
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - Trung Tướng Dương Văn Đức
Viễn thám
Hổ Cáp - Gia đ́nh 9 Kỵ Binh cuối tháng tư 75
Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân
Sống anh dũng, chết hiên ngang
Chuyến công tác cuối cùng
Cái chết của Cố Thiếu Tá BĐQ TRẦN Đ̀NH TỰ
Chuyện một người chiến binh...
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tháng 3 buồn hiu...
Người Lính Ǵà Không Bao Giờ Chết
Thành h́nh của Quân Lực VNCH
Hăy thắp cho anh một ngọn đèn
Những ngày cuối cùng của Truờng Bộ Binh
Một chuyến đi toán phạt
Những NT Vơ Khoa TQLC
Tôi nh́n đồi 31 thất thủ
Ngày tàn cuộc chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù - Trấn thủ B́nh Long; thượng kỳ Quảng Trị
Quân trường
Những người lính bị bỏ rơi
Tết với người lính cũ
Thái Dương - Nguyễn Văn Xanh
Phi vụ Tống Lệ Chân
Trên đỉnh Chu Pao
Trung Tá Nguyễn Văn Cư
Vài biến cố đàng sau mặt trận Tây Nguyên 75
Trận đánh phi trường Phụng Dực...
Sinh nhật thứ 58 - Trường BB/TĐ
Trung Sĩ Vũ Tiến Quang
Mũ Đỏ, mũ Đen
Chân dung người Chiến Sĩ
CIA và các ông Tướng
Dựng Cờ
Bức tượng Thương Tiếc
Kẽm gai bọc thây anh hùng
Lịch sử h́nh thành QLVNCH
Văn tế Chiến Sĩ Trận Vong
Người lính VNCH trong mắt tôi (video)
Cà-fê nha, Chuẩn Úy?
Chân dung người lính VNCH
Chiến thắng An Lộc 1972
Quảng Trị - Mùa hè đỏ lửa
Trương Văn Sương - Người tù bất khuất
Chết trận Đồng Xoài
Ư nghĩa ngày QL 19/6
Viết cho ngày QL 19/6
Sự h́nh thành QL 19/6
Nhân ngày QL 19/6
Tâm t́nh ngày QL 19/6
Bối cảnh chính trị quân sự trước 19/6
VNCH bị bức tử
Thủ Đức... gọi ta về
Chân dung người lính VNCH
Sự thật về cái chết của Tướng Lê Văn Hưng
Người lính không có số quân
Giày Saut trong tử địa
Chuyện tháng 4 của những chàng BK
Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long
Những v́ sao thời lửa đạn
Mùa hè đỏ lửa: Phần 1, Phần 2, Phần 3
Lịch sử chiến tranh VN từ 1945...
Thời chinh chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù
Tưởng niệm Tướng Trần Văn Hai
Vài kỷ niệm với Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tiểu Đoàn 42 BĐQ - Cọp Ba Đầu Rằn
Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH
Những người trở về với đại gia đ́nh dân tộc
Khe Sanh trong ṿng vây
Vietnam, Vietnam
Từ Mậu Thân 68 đến mùa hè đỏ lửa 72...
Trận đánh Đức Huệ
Lam Sơn 207A - Khe Sanh
Trận chiến Khe Sanh
Mật trận Thượng Đức - 1974

Linh Tinh

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Cái chết trong tù CS của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát
Sự đáng sợ cuả nước Mỹ
Oan hồn trên xứ Huế
Sau 42 Năm, Nh́n Lại Vụ Tết Mậu Thân
Mưa Đồng Tháp Mười
Chăn gối với kẻ thù
Ông Lộc Hộ - Anh hùng vô danh
Cải cách ruộng đất...
Giờ thứ 25
Biến động miền Trung
Người Mỹ phản bội chúng ta
cs nằm vùng
Những ngày cuối của TT Nguyễn Văn Thiệu ở SG
T́m hiều về h́nh Tiếc Thương và Vá Cờ
Tháng Tư đen
Giờ phút hấp hối Thành Phố Đà Nẵng
Ai giết đức thầy Huỳnh Phú Sổ
H́nh ảnh VN từ 1884-1884
Thổn thức cho VN
Valentine trong di sản Chiến Tranh
Hoàng Hậu Nam Phương
Thảm sát ở Tân Lập
Hố chôn người ...
T́nh h́nh nhân quyền ở VN năm 2007
Người Việt xây thành Bắc Kinh