DÂY BIỂU CHƯƠNG ĐEO THẾ NÀO CHO ĐÚNG CÁCH ?

Đỗ Văn Phúc

Dây Biểu Chương Sau khi Đài Phát Thanh Việt Nam truyền đi buổi hội luận về việc tiếm mạo quân phục Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, có nhiều vị gọi điện thoại khích lệ và tán thành. Cũng có vị thắc mắc về việc đeo dây Biểu Chương v́ họ thấy trong ảnh và đoạn video của nhóm chính phủ Đào Minh Quân có một anh mang quân phục Nhảy Dù, trên nón Beret đỏ có đeo một sao (Chuẩn Tướng), và bên vai đeo một lúc hai dây Biểu Chương. Một dây màu đỏ, một dây màu vàng và đặc biết hai dây đeo ngược chiều với nhau! Vị thính giả này hỏi ư kiến rằng đeo như thế có đúng cách hay không.

V́ thế, nhân đây, chúng tôi xin tŕnh bày sơ qua về việc đeo dây Biểu Chương để quư vị tham khảo. Quư Niên Trưởng nào thấy chỗ nào chưa đúng, xin vui ḷng bổ khuyết. Xin cám ơn rất nhiều.

Thông thường, Anh Dũng Bội Tinh là loại huy chương để ân thưởng cho các quân nhân tỏ ra can trường, lập công đặc biệt trong khi chiến đấu. Anh Dũng Bội Tinh là tấm huy chuơng để đeo trên ngực trái, cùng một tấm bằng Tuyên Dương Công Trạng. Trước hết là một Công Lệnh kư bởi các vị Tư Lệnh tùy từng cấp. Tham chiếu bản Công Lệnh đó, Pḥng Tổng Quản Trị sẽ làm bản Tuyên Dương Công Trạng cho từng cá nhân. Anh Dũng Bội Tinh 2 Tùy theo mức chiến công, mà quân nhân sẽ được tuyên dương công trạng từ cấp thấp nhất là Trung Đoàn (có kèm Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng), kế đó là cấp Lữ Đoàn (cũng ngôi sao đồng), lên đến cấp Sư Đoàn (ngôi sao bạc), cấp Quân Đoàn (ngôi sao vàng), và cấp Quân Đội là cao nhất (Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu. Bản Tuyên Dương Công Trạng cấp Quân Đội và Công Lệnh phải được kư bởi Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Trong bản Công Lệnh cấp chung cho tất cả các quân nhân được ân thưởng, th́ ghi chi tiết về chiến công, xảy ra lúc nào, ở đâu, đương sự đă làm ǵ, lập được công thế nào.

Trên tấm bằng cấp riêng cho từng người, có ghi rất rơ câu: Tuyên Dương Công Trạng trước (cấp nào) cho (tên họ, số quân, đơn vị quân nhân được thưởng) ‘’về ḷng dũng cảm mà đương sự đă biểu lộ trước hỏa lực đối phương’’. Như thế, rơ ràng, tấm bằng này và loại huy chương Anh Dũng Bội Tinh chỉ ân thưởng cho những quân nhân tỏ ra anh dũng trong chiến đấu, trước lằn tên mũi đạn quân thù mà thôi.

Nhưng sự Tuyên Dương này cũng dành cho các đơn vị các cấp, nếu đó là chiến công tập thể. Ví dụ, trong trận Mậu Thân 1968, nhiều đại đơn vị đều có công trận, đều được Tuyên Dương Công Trạng trước Quân Đội. Đơn vị nào được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ nhất, tất cả các quân nhân trong đơn vị sẽ được đeo trên túi áo bên phải tấm huy chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu nằm trong một khung mạ vàng.

Nếu đơn vị được thêm một lần tuyên dương cấp Quân Đội nữa, th́ tất cả quân nhân trong đơn vị sẽ được đeo dây biểu chương màu vàng là màu Anh Dũng Bội Tinh. Khi đơn vị được 4 lần tuyên dương, sẽ đeo dây màu xanh lục (màu Quân Công Bội Tinh), và nếu được 6 lần tuyên dương, th́ sẽ đeo dây màu đỏ (màu Bảo Quốc Huân Chương). Đến sau lần tuyên dương thứ 8, th́ sẽ đeo dây có điểm đủ ba màu (màu tam hợp). Quân nhân trực thuộc đơn vị trong thời gian được tưởng thưởng sẽ được cấp giấy phép đeo dây biểu chương (vĩnh viễn ? Xin quư niên trưởng xác minh giùm). Nhưng các quân nhân từ đơn vị khác thuyên chuyển đến đơn vị được tưởng thưởng, chỉ được đeo các dây biểu chương của đơn vị trong thời gian phục vụ ở đó mà thôi. Khi rời đơn vị đó, th́ không được phép đeo nữa.

Cách đeo dây biểu chương:

Quân nhân chỉ đeo một dây nào có giá trị cao nhất mà thôi, và đeo ở vai trái. Dây biểu chương có hai phần chính và cách đeo như sau:

- Một cái ṿng là dây lớn do ba dây nhỏ bện với nhau, một đầu cuối có ba ṿng nhỏ kết như h́nh hoa thị, một đầu khác là sợi dây đơn ngắn mà cuối dây là một đũa đồng đầu nhọn. Khi đeo, ṿng lớn này sẽ nằm dưới nách áo bên trái. Phần có hoa thị ở phía sau bên trên vai (chỗ chiếc nút cầu vai); phần dây ngắn có đũa đồng thả lỏng xuống ngực.

- Phần hai có hai ṿng là dây chiếc. Hai dây chiếc này choàng qua trên cánh tay trái.Tưởng cũng cần nói sơ về cách đeo các huy chương:
1.- Huy chương cá nhân đeo bên trên nắp túi áo trái, huy chương đơn vị, đeo trên nắp túi áo bên phải.
2.- Huy chương có giá trị cao đeo ở hàng cao, gần bên trái (gần trái tim) hơn huy chương giá trị thấp. Huy chương dân sự hay ngoại quốc, dù cao đến mấy cũng ở vị trí cuối cùng (hàng thấp và xa trái tim hơn).

Trong ảnh, theo thứ tự cao thấp về giá trị là: Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu, ngôi sao vàng, ngôi sao bạc, ngôi sao đồng, Chiến Thương Bội Tinh, Tham Mưu Bội Tinh, Dân Vụ Bội Tinh, Quân Phong Bội Tinh, Quân Vụ Bội Tinh, Chiến Trường Ngoại Biên Bội Tinh, và Chiến Dịch Bội Tinh.

Để bớt rườm rà, quân nhân có thể gom hai ba huy chương Anh Dũng Bội Tinh trên cùng một nền (ribbon). Ba ngôi sao đồng trên cái nền (ribbon) giữa trong h́nh trên tượng trưng ba Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng. Trong ribbon bên trái có hai ngôi sao, một vàng một bạc là hai Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đoàn và cấp Sư Đoàn.
Huy chương tḥng thường để đeo khi mặc quân phục đại lễ:

Chúng ta thấy thời Việt Nam Cộng Ḥa, quân nhân cũng đeo huy chương tḥng trên quân phục tác chiến trong các dịp lễ.

Huy chương cuống để đeo trên quân phục làm việc, dạo phố.
Trong trường hợp mặc thường phục với áo veston (jacket), có thể đeo huy chương cuống bên ngực trái.

Hay huy chương tḥng (loại mini) trên ve áo trái hoặc trên ngực trái.

Các loại Huy Chương của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất:
- Bảo Quốc Huân Chương (Đệ Nhất Đẳng đến Đệ Ngũ Đẳng) dành cho Sĩ Quan
- Quân Công Bội Tinh dành cho Hạ Sĩ Quan
- Lục Quân Huân Chương
- Không Lực Huân Chương
- Hải Lực Huân Chương
- Lục Quân Vinh Công Bội Tinh
- Không Quân Vinh Công Bội Tinh
- Hải Quân Vinh Công Bội Tinh
- Biệt Công Bội Tinh
- Anh Dũng Bội Tinh (Nhành Dương Liễu, Ngôi Sao Vàng, Bạc, Đồng)
- Phi Dũng Bội Tinh
- Hải Dũng Bội Tinh
- Ưu Dũng Bội Tinh
- Nhân Dũng Bội Tinh
- Trung Chánh Bội Tinh
- Chiến Thương Bội Tinh
- Danh Dự Bội Tinh
- Chỉ Đạo Bội Tinh
- Tham Mưu Bội Tinh
- Kỹ Thuật Bội Tinh
- Huấn Vụ Bội Tinh
- Dân Vụ Bội Tinh
- Quân Phong Bội Tinh
- Chiến Dịch Bội Tinh
- Quân Vụ Bội Tinh
- Không Vụ Bội Tinh
- Hải Vụ Bội Tinh

Sau năm 1971, có ban hành Chiến Trường Ngoại Biên Bội Tinh dành cấp cho quân nhân tham dự các cuộc hành quân ngoại biên. Chúng tôi không rơ nó được xếp ở thứ tự nào.

Ghi chú: Đối với Hoa Kỳ, Danh Dự Bội Tinh là huy chương cao quư nhất, do chính Tổng Thống trao tặng những quân nhân có chiến công rất lớn. Nhưng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Danh Dự Bội Tinh có vị trí khiêm tốn. Những quân nhân có Quân Phong Bội Tinh hạng 4 (sau 8 năm quân vụ không vi phạm kỷ luật) sẽ được đề nghị ân thưởng Danh Dự Bội Tinh. Sau khi có Danh Dự Bội Tinh, nếu có tổng số điểm các huy chương đạt mức tối thiểu nào đó, sẽ được đề nghị ân thướng Lục Quân (hoặc Không Quân/Hải Quân) Huân Chương. Sau khi có loại Huân Chương này, sẽ được đề nghị ân thướng Bảo Quốc Huân Chương (nếu là Sĩ Quan) hoặc Quân Công Bội Tinh (nếu là Hạ Sĩ Quan). Dĩ nhiên phải có đủ một số thâm niên quân vụ và điểm tổng cộng các huy chương ở mức tối thiểu do Bộ Tổng Tham Mưu ấn định.

Chúng tôi c̣n nhớ Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu được 14 điểm, Vàng (13), Bạc (12), Đồng cấp Lữ Đoàn (11), Đồng cấp Trung Đoàn (10). Chiến Thương Bội Tinh (12 điểm)...Các bằng Tưởng Lục cũng có điểm (khoảng 5, 6, 7 điểm tùy theo cấp). Các điểm huy chương cũng được dùng khi dự tranh thắng cấp thường niên.

PHẦN I - BỘ HUY CHƯƠNG THUỘC LOẠI BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG

- Đệ Nhất Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
- Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
- Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
- Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
- Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

- Lục Quân Huân Chương
- Không Lực Huân Chương
- Hải Lực Huân Chương

PHẦN II - BỘ HUY CHƯƠNG THUỘC LOẠI BỘI TINH

- Anh Dũng (Nhành Dương Liễu, Ngôi Sao Vàng, Bạc, Đồng) Bội Tinh
- Biệt Công Bội Tinh
- Chỉ Đạo Bội Tinh
- Chiến Dịch Bội Tinh
- Chiến Thương Bội Tinh

- Chiến Trường Ngoại Biên Bội Tinh (mới - 1973)
- Danh Dự Hạng 1 Bội Tinh
- Danh Dự Hạng 2 Bội Tinh
- Dân Vụ Bội Tinh
- Hải Dũng Bội Tinh

- Hải Quân Vinh Công Bội Tinh
- Hải Vụ Bội Tinh
- Huấn Vụ Bội Tinh
- Không Quân Bắc Tiến Bội Tinh (mới - 1966)
- Không Quân Vinh Công Bội Tinh
- Không Vụ Bội Tinh
- Kỹ Thuật Bội Tinh
- Lục Quân Vinh Công Bội Tinh
- Nhân Dũng Bội Tinh
- Nhất Trí Bội Tinh (mới - 1964)

- Quân Công Bội Tinh (Huy chương cao quư nhất dành cho cấp bậc Hạ Sĩ Quan QLVNCH)
- Phi Dũng Bội Tinh
- Quân Phong Bội Tinh
- Quân Vụ Bội Tinh
- Tham Mưu Bội Tinh

- Trung Chánh Bội Tinh
- Ưu Dũng Bội Tinh
- Vị Quốc Bội Tinh (mới - 1964)

PHẦN III - CÁCH THỨC (PROTOCOL) ĐEO CÁC LOẠI HUY CHƯƠNG QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

Các Huy Chương Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa phải được đeo theo thứ tự cao thấp từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

 


TÀI LIỆU

QLVNCH

Tháng Tư đen


Video về quân cách lễ nghi
Cách thức đeo dây biểu chương...
Lễ nghi quân cách - Vị trí các lá cờ và toán quốc quân kỳ
Quân phục, cấp hiệu, huy hiệu... QLVNCH
Tiến tŕnh h́nh thành Quốc Kỳ & Quốc Ca VN  
Tim hiểu về ngày Quân Lực VNCH 19-6
Lịch sử Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa  
và Trường Trung Học Vơ Khoa Thủ Đức
 
Đệ nhất Cộng Hoà - Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10
Vài Nét Về Quân Lực VNCH Và Sự H́nh Thành Ngày Quân Lực 19.6


Gươm lạc giữa rừng hoa  
“ Triều đại “ Tổng Thống lạ lùng nhất lịch sử Hoa Kỳ  
Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa
Vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ
Giờ phút cuối cùng của một thành phố – Tháng 3 - 1975
Từ chiến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân   
5 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ
Sự ra đời của chữ quốc ngữ...
Nh́n lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953
Lời phản biện tại buổi tŕnh chiếu sơ lược
phim the Việt Nam War
 
Không quên biến cố kinh hoàng 11 tháng 9 – 2001 !  
140 chữ với mẹo nhớ Hỏi, Ngă & chính tả  
Cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại VN  
Vị Tổng Thống giữ chức vụ lâu nhất Nước Mỹ  
Tổng Thống Abraham Lincoln  
Video về quân cách lễ nghi
VNCH 10 ngày cuối cùng...
Bảo vệ an toàn cho công dân Hoa Kỳ khi ở Việt Nam
Lễ Hùng Vương
Cần bảo trọng niềm tự hào dân tộc  
Luận về Tậm Lư Chính Trị  
Từ chến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu Thân  
Cố Tổng Thống Ronald Reagan và… H.O.  
Diễn tiến cuộc đảo chánh lật đổ Ông Ngô Đ́nh Diệm  
Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đ́nh Diệm  
Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm? Tại sao?

Một tài liệu 42 năm cũ  
Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ 
Quốc Kỳ chúng ta giương cao khắp nơi

Tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974  
Những điều nên biết về Medicare 2016
Remember C-Rations?  
Ai đă bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?  
Tướng lănh VNCH  
Bài phỏng vấn cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu  
Hồi kư về Tướng Lê Văn Hưng và trận An Lộc 
Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3, 1975
Đại Tá Nguyễn Văn Cư
Trường Sa: Băi Cỏ Mây
Thiên Thần Mũ Đỏ ai c̣n ai mất
Tổng Thống Trần Văn Hương những ngày cuối tháng Tư 1975 tại Sài G̣n
Chuyện của một ngôi trường  
Luận về khoa bảng  
Liên Hiệp Quốc và vấn đề: Bảo vệ nhân quyền  
Phiếm luận về mộng mơ qua văn chương và triết học  
Chính sách thuế khóa
Cách viết hoa trong tiếng Việt
Đoàn thể Xă hội và Sinh hoạt Chính Trị
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
John Paul Vann, một viên tướng CIA
Văn hóa ảnh hưởng ngôn ngữ như thế nào?
Một vài nét về văn hóa Việt Nam  
Tiếng Việt ba miền - Tiếng nào là ‘chuẩn’ ?  
TT Ngô Đ́nh Diệm đă từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?  
HCM đă âm mưu bán nước từ năm 1924  
Vài nét về hoạt động của Biệt Kích Dù tại Bắc Việt
Hải chiến Midway  
Adm Chester Nimitz  
Nguồn gốc thuyết âm dương tám quẻ...
SĐ Nhảy Dù và cuộc hành quân Lam Sơn 719  
Những trận đánh đi vào quân sử 
Nguyên nhân xụp đổ VNCH 1975
Hậu Quả Của Việc Hoa Kỳ Bỏ Rơi Đông Dương
Tưởng Niệm Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa
Thuyết bất biến
Chương tŕnh chiêu hồi của VNCH
Chiến tranh Việt Nam (1945-1975)
50 năm đọc và coi lại clip cuộc đảo chánh 1963
An Lộc anh dũng  
Nguyên do chính khiến VN bất tử  
Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Trận Ấp Bắc: Thực tế và huyền thoại
Vài nét hoạt động của Biệt Cách Dù tại Bắc Việt
Cảnh Sát Dă Chiến VNCH
Trung Đoàn 44 trong Mùa Hè Đỏ Lửa ở Kontum
QLVNCH - 1968-1975
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Đại đội 72, TĐ7 ND mất tích trên chuyến bay định mệnh ngày 11 tháng 12 năm 1965
Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng
Nhân chứng lịch sử: Mậu thân Huế
Trận KAMPONG TRACH 1972
Trả lại sự thật v/v Sư Đoàn 3BB lui binh...
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Tướng Đỗ Cao Trí và Tôi
Những ngày cuối cùng của QLVNCH
Tướng Dư Quốc Đống
Dư âm Cửa Việt
Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG...
Lịch sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Người Nhái VNCH
Mùa hè đỏ lửa 1972
Không Quân VNCH và Chiến trường An lộc
NT Nguyễn Mạnh Tường
Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4
Bậc thầy vĩ đại
Quân Dù tiến về thành nội Tết Mậu Thân  
Một ngày với Đô Đốc Chung Tấn Cang
Tr/T Huế, chiến binh anh dũng và trung thành với Tổ Quốc  
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - Trung Tướng Dương Văn Đức
Viễn thám
Hổ Cáp - Gia đ́nh 9 Kỵ Binh cuối tháng tư 75
Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân
Sống anh dũng, chết hiên ngang
Chuyến công tác cuối cùng
Cái chết của Cố Thiếu Tá BĐQ TRẦN Đ̀NH TỰ
Chuyện một người chiến binh...
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tháng 3 buồn hiu...
Người Lính Ǵà Không Bao Giờ Chết
Thành h́nh của Quân Lực VNCH
Hăy thắp cho anh một ngọn đèn
Những ngày cuối cùng của Truờng Bộ Binh
Một chuyến đi toán phạt
Những NT Vơ Khoa TQLC
Tôi nh́n đồi 31 thất thủ
Ngày tàn cuộc chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù - Trấn thủ B́nh Long; thượng kỳ Quảng Trị
Quân trường
Những người lính bị bỏ rơi
Tết với người lính cũ
Thái Dương - Nguyễn Văn Xanh
Phi vụ Tống Lệ Chân
Trên đỉnh Chu Pao
Trung Tá Nguyễn Văn Cư
Vài biến cố đàng sau mặt trận Tây Nguyên 75
Trận đánh phi trường Phụng Dực...
Sinh nhật thứ 58 - Trường BB/TĐ
Trung Sĩ Vũ Tiến Quang
Mũ Đỏ, mũ Đen
Chân dung người Chiến Sĩ
CIA và các ông Tướng
Dựng Cờ
Bức tượng Thương Tiếc
Kẽm gai bọc thây anh hùng
Lịch sử h́nh thành QLVNCH
Văn tế Chiến Sĩ Trận Vong
Người lính VNCH trong mắt tôi (video)
Cà-fê nha, Chuẩn Úy?
Chân dung người lính VNCH
Chiến thắng An Lộc 1972
Quảng Trị - Mùa hè đỏ lửa
Trương Văn Sương - Người tù bất khuất
Chết trận Đồng Xoài
Ư nghĩa ngày QL 19/6
Viết cho ngày QL 19/6
Sự h́nh thành QL 19/6
Nhân ngày QL 19/6
Tâm t́nh ngày QL 19/6
Bối cảnh chính trị quân sự trước 19/6
VNCH bị bức tử
Thủ Đức... gọi ta về
Chân dung người lính VNCH
Sự thật về cái chết của Tướng Lê Văn Hưng
Người lính không có số quân
Giày Saut trong tử địa
Chuyện tháng 4 của những chàng BK
Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long
Những v́ sao thời lửa đạn
Mùa hè đỏ lửa: Phần 1, Phần 2, Phần 3
Lịch sử chiến tranh VN từ 1945...
Thời chinh chiến
Tiểu Đoàn 5 Dù
Tưởng niệm Tướng Trần Văn Hai
Vài kỷ niệm với Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tiểu Đoàn 42 BĐQ - Cọp Ba Đầu Rằn
Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH
Những người trở về với đại gia đ́nh dân tộc
Khe Sanh trong ṿng vây
Vietnam, Vietnam
Từ Mậu Thân 68 đến mùa hè đỏ lửa 72...
Trận đánh Đức Huệ
Lam Sơn 207A - Khe Sanh
Trận chiến Khe Sanh
Mật trận Thượng Đức - 1974

Linh Tinh

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam"...
Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Vua Duy Tân
Lịch pháp bách Việt
Cái chết trong tù CS của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát
Sự đáng sợ cuả nước Mỹ
Oan hồn trên xứ Huế
Sau 42 Năm, Nh́n Lại Vụ Tết Mậu Thân
Mưa Đồng Tháp Mười
Chăn gối với kẻ thù
Ông Lộc Hộ - Anh hùng vô danh
Cải cách ruộng đất...
Giờ thứ 25
Biến động miền Trung
Người Mỹ phản bội chúng ta
cs nằm vùng
Những ngày cuối của TT Nguyễn Văn Thiệu ở SG
T́m hiều về h́nh Tiếc Thương và Vá Cờ
Tháng Tư đen
Giờ phút hấp hối Thành Phố Đà Nẵng
Ai giết đức thầy Huỳnh Phú Sổ
H́nh ảnh VN từ 1884-1884
Thổn thức cho VN
Valentine trong di sản Chiến Tranh
Hoàng Hậu Nam Phương
Thảm sát ở Tân Lập
Hố chôn người ...
T́nh h́nh nhân quyền ở VN năm 2007
Người Việt xây thành Bắc Kinh