Nhớ "Ngy Xưa Hong Thị"

Trn thuyền say...ln my bay hờ hững

M nhớ...
đường xưa lững thững bước theo em.
Gi đung đưa hoa phượng đỏ bn thềm.
Hng me gi... tc em bay trong l.
"Ngy Xưa Hong Thị"trời l ch mưa...

i nhớ lắm!
Ba mươi tm năm xưa.
Che đi mắt huyền...vnh nn l.
Tan trường về ...bướm trắng xa bay qua.

M by giờ...
Thuyền ta say...ln my bay hờn dỗi.
Ta lại về v lững thững theo ai ...?

Cựu SVSQ 9B/72 TĐ.