TRỌN TNH Đ EM

Sợi buồn gi nhẹ đong đưa
Nằm trong nhớ mắt thưa thớt nhn
Em buồn chiều cũng lặng thinh
Em buồn my cũng bồng bềnh nổi tri
..
Nhn hoi chuyện vẫn xa xi
Nắng trưa ngoi biển, cuối trời đang mưa
Biết lm sao đủ sao vừa
Bi thơ xếp chữ vẫn chưa trọn vần
..
Bướm vng chớp cnh bng khung
Nụ hồng nở trọn mấy lần rồi em ?
n tnh gi thoảng trong đm
Vậy m nghe mu ngược tim trở về
..
Mắt đời mở khp tỉnh m
Vng tay mới ấm đ t ti rồi
Sợi buồn mắt ướt xa xi
Trời mưa đ tạnh em cười đi em
..
Cười vui cho mu về tim
Cho chăn chiếu ấm cho đm trọn tnh
Em ti xinh thật l xinh
Bi thơ trọn - Chuyện mnh đ em

thy lan thảo