VẪN GỢI PHIỀN

Sợi tc no lơi lả
Gi nhẹ thổi chiều nay
Nếu đời phải trả gi
Ta ci mặt đếm ngy

Em vẫn thường đơn giản
Cht son phấn gọi l
Bước tự nhin thanh thản
Đời đu phải gấm hoa.!

Ta đọc chung trang sch
Cng hiểu nghĩa thnh hiền
Vẫn gặp nhiều thử thch
Chỉ muốn được bnh yn

Như một giấc ngủ di
Gi chiều nay khe khẻ
Rồi cũng tới ngy mai
Mắt của đời c lẻ

Em ngồi như tượng đ
Ta gờn gợn my chiều
Tự dưng buồn xa lạ
Nhớ một thời đ yu

Sao ta khng l gi
Mơn man tc em di
Bước đời ta cy cỏ
Hứng giọt buồn sương mai

thylanthảo