VẪN KH TM QUN

Đm buồn nhớ lửa hỏa chu
Kontum ni dựng một mu rừng xanh
Sng Dakpla nước đoạn đnh
Rẽ dng đi ng mỏng manh ước thề
Quan qun cng ko nhau về
Chư Pao oan lộ thảm th năm no
Sng gươm đu biết ngọt ngo
Ni rừng c mắt, nỗi đau x đời!
Về Nam trong dạ khng vui
Nhớ hương bắp nướng ta cười mnh ta
.....
Đất người nhớ buổi quan h
Lửa hỏa chu sng nhập nha ma trơi
Rừng khuya gi cũng im hơi
Muỗi rừng bay kiếm thịt người cht chm
Giấc no ngủ được yn tm
Đầu trong nn sắt thn nằm ng nghing
Đất nh đu của ai ring
M sao tuổi trẻ trăm phiền chực quanh
Bỏ đi m dạ khng đnh
Dakpla người hởi mỏng manh cuộc tnh
.....
Đ qua rồi thuở điu linh
M sao trong giấc giặc rnh rập theo
Thấy xe tuột dốc xuống đo
Giật mnh tỉnh giấc chung reo bo giờ
Ở trong từng mỗi giấc mơ
Đường xưa lối cũ mu cờ r in
Dễ g xa hết bng hnh
Bước đời đ qu hi kinh một thời ...!

thy lan thảo