VIẾT CHO MƯỜI KẼM

ci thằng bạn gi
Tao nghe tin my bệnh
T quỵ rồi mổ tim
Tao vẫn tin số mệnh.

Thời chinh chiến tao my l lnh
Thời học tr chung lớp chung trường
Lảnh lương ra c tỉền phải tnh
Nhậu mt ma bất biết h phương

Tao đi khắp bốn vng chiến thuật
Lương quan hai đủ nhậu mấy ngy
Đạn bốn phương dễ g được chết
C cht tiền l c dịp say

My G Cng đồn Cầu Bến Lội
C dịp về l tao gh thăm
Thằng Lm nhậu tỉnh say khng ni
Ếch xo xả, chnh tay my lm

Ngy cờ tn, tao t mt chỉ
My G Cng vất vả kiếm ăn
Tao ra t, gian nan dĩ ch
Rượu đế lai rai, nghĩ đời tn

My chạy xe lam c cht tiền
Mẹ chị nui tao- Đời buồn lắm
Thỉnh thoảng tao my lm vi xị
i cuộc đời gi trẻ bao lăm?

Tao ra đi trời nhiều chim n
Hy vọng xun tm thấy đất người
Đời lữ thứ vẫn buồn vẫn thẹn
Đất nước trời Namxa nụ cười.!

Mười mấy năm nghe tin my bệnh
C vợ con chăm sc đủ đầy
Tao gọi phone nghe tiếng my ni
Vậy l mừng- Khng gặp vẫn say

My chờ tao về nhn lại cờ
Vng trời kiu hnh thỏa lng mơ
Bạn xưa cng nhấp ly tao ngộ
Đời vẫn thường lun c bất ngờ

thylanthảo