Mười điều Vợ dặn Lc Li Xe...

Li xe ra khỏi cổng nh
Vợ ku giật ngược, diết da dặn rằng:
Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
Hai đừng giữ ống nghe lu
Gi tơ ng ẹo ghẹo đầu dy kia
Ba đừng gh qun rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia kh lường
Bốn đừng mua bo dọc đường
Ba in hoa hậu soi gương liếc cười
Năm đừng liến lo con ngươi
Đồng nghiệp vy ngắn ẹo người đi qua
Su đừng hoang ph thời gian
Ngồi lu trộm ngha c hng cf
Bảy đừng thấy phở m m
Bột ngọt lot dạ lại ch cơm nh
Tm đừng h ht lang thang
Tiếp vin ca sĩ giả ma hớp hồn
Chn đừng dạo bước hong hn
Cng vin hoa l c hồn rủ r
Mười đừng gh rạp xi n
Tivi nh sẵn, lẹ về coi phim
R chưa? (vợ ht đứng tim )
Đừng hng tưởng bở như chim sổ lồng
Mười đừng nhắc lại cho thng
Nếu khng.... tui quyết nhốt ng ở nh.

Rằn ri ST