Rượu và Em

Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Th́ anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
sexy woman, aum and pinky, sexy woman pictures, aum atichart
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.
Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
C̣n rượu ư? …Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,
Rượu trong chiều c̣n em th́ trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Th́ anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch
Nếu v́ men lắm cuộc đời chấm hết!??
Th́ trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.

(Khuyết danh)