Lớp Ba Trường Làng

Hợp soạn
Bảo Tố & Sáu Lèo (quốc nội)


Đảng ta chống phá Quốc Gia,
Bởi v́ đảng học Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta một lũ lang bang,
Cũng v́ chưa hết Trường Làng Lớp 3.

Đảng trị không hết cùm gà,
V́ đảng chưa tới Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta mất dạy ngang tàng,
Rơ ràng chưa hết Trường Làng Lớp 3.

Nước nhà lắm bệnh SIDA,
Cũng tại v́ Đảng Lớp 3 Trường Làng.
Làm cho dân tộc lầm than,
Cũng do cái đảng Trường Làng Lớp 3.

Đảng đem đấu tố Mẹ Cha,
Tại v́ tŕnh độ Lớp 3 Trường Làng.
Bản chất của đảng dă man,
Th́ ra là đảng Trường Làng Lớp 3.

Nghị quyết 3 - 6 đảng ra,
Ê a chưa hết lớp 3 Trựng Làng.
Đảng đi bợ đít Nga Tàu,
Tại v́ đảng chỉ Trường Làng Lớp 3.

Đảng ta dâng bán San Hà,
Là v́ cái thói Lớp 3 Trường Làng.
Cờ Đỏ với cái sao vàng,
Cũng là tác phẩm Trựng Làng Lớp 3.

Đảng là một lũ bê tha,
Người dân chửi đảng Lớp 3 Trường Làng.
X́ ke, cướp giựt đầy đàng,
Đường lối chỉ đạo Trường Làng Lớp 3.

Đảng gồm một lũ tú bà,
Ma cô lănh đạo Lớp 3 Trường Làng.
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng,
Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3.

Thấy gái th́ mắt sáng ra,
Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng.
Ngu dốt mà lại làm quan,
Không cần học hết Trường Làng Lớp 3.

Người dân đói rách không nhà,
Cũng do cái đảng Lớp 3 Trường Làng.
Phái nữ đem bán ngoại bang,
Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3.

Bị kiện vụ cá ba sa, Bán buôn ma giáo Lớp 3 Trường Làng.
Đàn áp Tôn Giáo bạo tàn,Cái đảng sắt máu Trường Làng Lớp 3.
Cơng rắn về cắn gà nhà,
Đảng Lê chiêu Thống Lớp 3 Trựng Làng.

Đi thờ chủ nghĩa hoang đàng,
Ngu đần là đảng Trường Làng Lớp 3.
Thờ Hồ hơn kính Ông Bà,
Đảng là súc vật Lớp 3 Trường Làng.

Gia đ́nh dân phải ly tan,
Đảng vơ, đảng vét Trường Làng Lớp 3.
Đảng sợ Tôn Giáo thăng hoa,
Đảng vô tôn giáo Lớp 3 Trường Làng.

Ti vi nó chạy đầy đàng,
Cũng v́ ngu dốt Trường Làng Lớp Ba.
Luật đảng là luật rừng già,
Sống chung với khỉ Lớp 3 Trường Làng.

Đảng cộng đang học làm sang,
Học đ̣i theo lối Trường Làng Lớp 3.
Việt Nam Văn Hoá trên đà,
Tụt hậu xuống dốc Lớp 3 Trường Làng.

Đốc tờ Việt Cộng giỏi giang,
Toàn là y tá Trường Làng Lớp 3.
Đuổi Mỹ rồi lạy Mỹ qua,
Rơ phường tráo trở Lớp 3 Trường Làng.

Ai ơi nên nhớ cho rằng,
“Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3!”
Ai ơi nên tránh cho xa...

 


Thơ Vui

Tuyển thợ cầy...  
Bắc Triều Tiên xây lại băi phóng tên lửa   
Ông Đồ và già hồ
Ổng đâu có ngán  
Ngày xưa....  

Ông rút ! Ông rút !
Bà ngoại của em  
Súng đạn tùm lum  
Thân phận đàn ông qua thơ TT KH
Trăn trối
Bà Ngoại, Nội thời hiện đại
Thơ tuyển dụng  
Thơ tếu các Ông, các Bà  
Vợ  
Chồng

Em ước
Ngày xưa ... Ngày nay...  
Nếu ...
Không lấy chồng VN
Vợ...  
Thơ dân gian  
Sửa Khóa  
Dấu hiệu đi đường
Tuổi thần tiên : 60-70-80
Thơ vui cuối tuần 11/13/2015
Bất quân tử đại nhân  
Cơm và Phở  
Ôi ! Thời oanh liệt nay c̣n đâu !!!
Số đào hoa
Lời chiến sĩ về vườn !!
Năm sau em trở lại trường!
Một thời để nhớ...
Cơm hay Phở
Bài thơ “CẦM… “
Chồng đi làm xa
Rượu và em...
Lỡ rồi... Một đời trai
Chồng... Vợ...
Ḿnh ơi! Ḿnh à!
Chiều chiều...
Lỡ rồi
Chim...
Già...
Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc
10 điều vợ dặn khi lái xe
Thuật nịnh vợ
100 năm sau
Kiến thức tiếng Ăng-Lê
Số đào hoa
Ngày xưa... Bây giờ
Trả bài
Áo lụa c̣n ...
Về phái yếu
T́nh lính
Ba ru con ngủ
Sự tích quư BK phu nhơn
Lư lưá đôi
Con đường t́nh ta đi
T́m vợ tốt
Lớp 3 trường làng
Leo đèo
Đối đáp của đôi vợ chồng...
Lời cầu Xuân mới
1001 định nghĩa về vợ
T́m vợ...
Kính vợ đắc thọ
Nếu...
Vợ đánh không la
Đầu Xuân bói tuổi
Hăy vui và sống
Xem bói
Dô-ga
Tức cảnh sinh t́nh
Chuyện dài của anh Việt kiều
Bất quân tử đại nhân
Họa "Leo Đèo"
Thiên Lôi
V́ sao? & Con Đười Ươi