Lớp Ba Trường Làng

Hợp soạn
Bảo Tố & Sáu Lèo (quốc nội)


Đảng ta chống phá Quốc Gia,
Bởi v́ đảng học Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta một lũ lang bang,
Cũng v́ chưa hết Trường Làng Lớp 3.

Đảng trị không hết cùm gà,
V́ đảng chưa tới Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta mất dạy ngang tàng,
Rơ ràng chưa hết Trường Làng Lớp 3.

Nước nhà lắm bệnh SIDA,
Cũng tại v́ Đảng Lớp 3 Trường Làng.
Làm cho dân tộc lầm than,
Cũng do cái đảng Trường Làng Lớp 3.

Đảng đem đấu tố Mẹ Cha,
Tại v́ tŕnh độ Lớp 3 Trường Làng.
Bản chất của đảng dă man,
Th́ ra là đảng Trường Làng Lớp 3.

Nghị quyết 3 - 6 đảng ra,
Ê a chưa hết lớp 3 Trựng Làng.
Đảng đi bợ đít Nga Tàu,
Tại v́ đảng chỉ Trường Làng Lớp 3.

Đảng ta dâng bán San Hà,
Là v́ cái thói Lớp 3 Trường Làng.
Cờ Đỏ với cái sao vàng,
Cũng là tác phẩm Trựng Làng Lớp 3.

Đảng là một lũ bê tha,
Người dân chửi đảng Lớp 3 Trường Làng.
X́ ke, cướp giựt đầy đàng,
Đường lối chỉ đạo Trường Làng Lớp 3.

Đảng gồm một lũ tú bà,
Ma cô lănh đạo Lớp 3 Trường Làng.
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng,
Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3.

Thấy gái th́ mắt sáng ra,
Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng.
Ngu dốt mà lại làm quan,
Không cần học hết Trường Làng Lớp 3.

Người dân đói rách không nhà,
Cũng do cái đảng Lớp 3 Trường Làng.
Phái nữ đem bán ngoại bang,
Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3.

Bị kiện vụ cá ba sa, Bán buôn ma giáo Lớp 3 Trường Làng.
Đàn áp Tôn Giáo bạo tàn,Cái đảng sắt máu Trường Làng Lớp 3.
Cơng rắn về cắn gà nhà,
Đảng Lê chiêu Thống Lớp 3 Trựng Làng.

Đi thờ chủ nghĩa hoang đàng,
Ngu đần là đảng Trường Làng Lớp 3.
Thờ Hồ hơn kính Ông Bà,
Đảng là súc vật Lớp 3 Trường Làng.

Gia đ́nh dân phải ly tan,
Đảng vơ, đảng vét Trường Làng Lớp 3.
Đảng sợ Tôn Giáo thăng hoa,
Đảng vô tôn giáo Lớp 3 Trường Làng.

Ti vi nó chạy đầy đàng,
Cũng v́ ngu dốt Trường Làng Lớp Ba.
Luật đảng là luật rừng già,
Sống chung với khỉ Lớp 3 Trường Làng.

Đảng cộng đang học làm sang,
Học đ̣i theo lối Trường Làng Lớp 3.
Việt Nam Văn Hoá trên đà,
Tụt hậu xuống dốc Lớp 3 Trường Làng.

Đốc tờ Việt Cộng giỏi giang,
Toàn là y tá Trường Làng Lớp 3.
Đuổi Mỹ rồi lạy Mỹ qua,
Rơ phường tráo trở Lớp 3 Trường Làng.

Ai ơi nên nhớ cho rằng,
“Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3!”
Ai ơi nên tránh cho xa...