Bài thơ “CẦM… “

Tác Giả: 8X SG

Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm.

* Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
* Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng.
* Chính sách là cầm cố đất nước.
* Định hướng là cầm cái/ cầm con mọi nguồn viện trợ.
* Quan chức th́ cầm cốc mua vui.
* Khẩu hiệu đạo đức là cầm ḷng.
* Kẻ thù là sĩ phu cầm bút.
* Đối nội là cầm tù phản biện.
* Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.
* Tư tưởng là uốn gối cầm bô.
* Kinh tế là khấu đầu cầm bị.
* Văn hóa nhắm mắt cầm loa.
* Thông tin bịt mồm cầm kéo.
* Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh.
* Công thương khum lưng cầm khách.
* Công an khóa xích cầm chân.
* Tư pháp cầm đèn chạy án.
* Báo đài khép nép cầm ca.
* Giáo dục huơ roi cầm tiền.
* Y tế miên man cầm giá.
* Hành chánh xum xoe cầm dù.
* Dân pḥng lăm le cầm súng.
* Tại chức nhi nhô cầm bằng.
* Cấp ủy loay hoay cầm đũa.
* Đảng viên tí toáy cầm nhầm.
* Chất xám tất bật cầm máu.
* Mặt Trận đắm đuối cầm chầu.
* Phong b́ thoải mái cầm cương.
* Đầu tư tuột dốc cầm chắc.
* Quốc Hội không dám cầm c̣i.
* Tham nhũng ung dung cầm lái
* Đất nước lệt bệt cầm cờ sau lưng văn minh nhân loại
* Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự:
* Lănh đạo níu ghế cầm đô.
* Nhân dân lũ lượt cầm đồ.
* Công nhân hút gió cầm cữ.
* Nông dân chạy gạo cầm hơi.
* Ngư dân cầm mạng chuộc tàu.
* Tiểu thương cầm vợ đợ con.
* Trí thức rán cầm nước mắt.
* Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu.
* Trên dưới tranh quyền cầm trịch.
* Cả giuộc lắm phen cầm cập.
* Nh́n giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân.
* Thấy dân đ̣i đất/đ̣i nhà/đ̣i chỗ tu hành th́ giả dạng du côn cầm gạch/ cầm đá/ cầm cây/ cầm gậy…
* Một nhà cầm quyền như thế đáng gọi là ǵ?
* Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: Loài Cầm Thú ?

 


Thơ Vui

Tuyển thợ cầy...  
Bắc Triều Tiên xây lại băi phóng tên lửa   
Ông Đồ và già hồ
Ổng đâu có ngán  
Ngày xưa....  

Ông rút ! Ông rút !
Bà ngoại của em  
Súng đạn tùm lum  
Thân phận đàn ông qua thơ TT KH
Trăn trối
Bà Ngoại, Nội thời hiện đại
Thơ tuyển dụng  
Thơ tếu các Ông, các Bà  
Vợ  
Chồng

Em ước
Ngày xưa ... Ngày nay...  
Nếu ...
Không lấy chồng VN
Vợ...  
Thơ dân gian  
Sửa Khóa  
Dấu hiệu đi đường
Tuổi thần tiên : 60-70-80
Thơ vui cuối tuần 11/13/2015
Bất quân tử đại nhân  
Cơm và Phở  
Ôi ! Thời oanh liệt nay c̣n đâu !!!
Số đào hoa
Lời chiến sĩ về vườn !!
Năm sau em trở lại trường!
Một thời để nhớ...
Cơm hay Phở
Bài thơ “CẦM… “
Chồng đi làm xa
Rượu và em...
Lỡ rồi... Một đời trai
Chồng... Vợ...
Ḿnh ơi! Ḿnh à!
Chiều chiều...
Lỡ rồi
Chim...
Già...
Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc
10 điều vợ dặn khi lái xe
Thuật nịnh vợ
100 năm sau
Kiến thức tiếng Ăng-Lê
Số đào hoa
Ngày xưa... Bây giờ
Trả bài
Áo lụa c̣n ...
Về phái yếu
T́nh lính
Ba ru con ngủ
Sự tích quư BK phu nhơn
Lư lưá đôi
Con đường t́nh ta đi
T́m vợ tốt
Lớp 3 trường làng
Leo đèo
Đối đáp của đôi vợ chồng...
Lời cầu Xuân mới
1001 định nghĩa về vợ
T́m vợ...
Kính vợ đắc thọ
Nếu...
Vợ đánh không la
Đầu Xuân bói tuổi
Hăy vui và sống
Xem bói
Dô-ga
Tức cảnh sinh t́nh
Chuyện dài của anh Việt kiều
Bất quân tử đại nhân
Họa "Leo Đèo"
Thiên Lôi
V́ sao? & Con Đười Ươi