Bài thơ “CẦM… “

Tác Giả: 8X SG

Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm.

* Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
* Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng.
* Chính sách là cầm cố đất nước.
* Định hướng là cầm cái/ cầm con mọi nguồn viện trợ.
* Quan chức th́ cầm cốc mua vui.
* Khẩu hiệu đạo đức là cầm ḷng.
* Kẻ thù là sĩ phu cầm bút.
* Đối nội là cầm tù phản biện.
* Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.
* Tư tưởng là uốn gối cầm bô.
* Kinh tế là khấu đầu cầm bị.
* Văn hóa nhắm mắt cầm loa.
* Thông tin bịt mồm cầm kéo.
* Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh.
* Công thương khum lưng cầm khách.
* Công an khóa xích cầm chân.
* Tư pháp cầm đèn chạy án.
* Báo đài khép nép cầm ca.
* Giáo dục huơ roi cầm tiền.
* Y tế miên man cầm giá.
* Hành chánh xum xoe cầm dù.
* Dân pḥng lăm le cầm súng.
* Tại chức nhi nhô cầm bằng.
* Cấp ủy loay hoay cầm đũa.
* Đảng viên tí toáy cầm nhầm.
* Chất xám tất bật cầm máu.
* Mặt Trận đắm đuối cầm chầu.
* Phong b́ thoải mái cầm cương.
* Đầu tư tuột dốc cầm chắc.
* Quốc Hội không dám cầm c̣i.
* Tham nhũng ung dung cầm lái
* Đất nước lệt bệt cầm cờ sau lưng văn minh nhân loại
* Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự:
* Lănh đạo níu ghế cầm đô.
* Nhân dân lũ lượt cầm đồ.
* Công nhân hút gió cầm cữ.
* Nông dân chạy gạo cầm hơi.
* Ngư dân cầm mạng chuộc tàu.
* Tiểu thương cầm vợ đợ con.
* Trí thức rán cầm nước mắt.
* Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu.
* Trên dưới tranh quyền cầm trịch.
* Cả giuộc lắm phen cầm cập.
* Nh́n giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân.
* Thấy dân đ̣i đất/đ̣i nhà/đ̣i chỗ tu hành th́ giả dạng du côn cầm gạch/ cầm đá/ cầm cây/ cầm gậy…
* Một nhà cầm quyền như thế đáng gọi là ǵ?
* Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: Loài Cầm Thú ?