Số Đào Hoa

SỐ ĐÀO HOA ... SẼ SỚM THÀNH... MA

Vậy mà vẫn thiếu đó anh...
Cô Thắm ở cạnh... bản doanh anh nè.
Cô Sương ở quán xôi, chè,
Cô Nguyệt ở tận bên hè tiểu khu.
Cô Điệp nơi phát quân nhu,
Cô Lài… sóng vỗ, cô Lưu... Bà Triều ?
Cô nào mà mỗi buổi chiều,
Anh theo bén gót... đo chiều dài đi ?
Cô nào anh chở mỗi khi ?
Ra trại Huấn luyện anh đi miệt mài ?
Cô nào cà... pháo sớm mai,
Buổi trưa cơm tấm, chẳng sai bữa nào ?
Cái cô quần áo đủ màu
Ai dẫn vô rạp trưa nào tặng hoa ?
Để em… kể tiếp thêm nha.
C̣n có cô Cẩm vào ra... gặp hoài.
Người ta... để ư anh rồi,
Anh không để mắt t́m ṭi đâu xa ?
C̣n cô ở chổ quán bar,
Tên là Hồng Thắm, anh xa sao đành?
Hay là anh muốn để dành,
Bởi như anh kể mới thành bốn mươi.
Trong khi anh muốn mười mươi ??
Thân anh có một... chời ơi , hỡi trời!
Vầng trăng nằm đó nguy rồi,
Xẻ sao trăm mảnh đủ... xơi hở Trời ?????

nguyenphuong