VỢ (Thơ Vui)

Vợ là con gái Nhạc gia
Duyên tơ vướng phải thành ra vợ chồng
Trong nhà chức vị “Đốc Công”
Tề gia thống lănh đời chồng trăm năm.

Những ông chồng tính lăng nhăng
Cầm bằng chết chắc phần trăm đủ đầy
Máu ghen sư tử bùng ngay
Vợ lồng lộn đấm thẳng tay không từ
Khóc than van lạy được ư
Dễ ǵ nếu chẳng chứng từ minh oan.

Vợ là Tiên dưới trần gian?
Hay là “sư tử” hiền ngoan gỉa vờ?
May thôi – tùy đức mà mơ…
Nếu xui phải chịu – đợi chờ kiếp sau!

Hăy coi Tu sĩ dẫu rầu
Cô đơn chiếc bóng dám đâu đèo bồng
Họ nhuần “bài học” làm chồng
“Adam mắc phải cái c̣ng Eva” !!!

Lời Khuyên:
Bạn ơi! Ta hăy nh́n ta
Coi chừng sau trước, ráng mà khôn lanh
Lỡ như vợ nổi tam bành
Kế hay số một: Hăy nhanh vô chùa…
Kế hai: c̣n sức ham cua?
Thủ thân áo giáp pḥng ngừa lănh dao
Kế ba: Ắt phải nhẩy rào
Chạy ra đường phố – kêu gào người can !

Hoàng Trọng Thanh

 


Thơ Vui

Tuyển thợ cầy...  
Bắc Triều Tiên xây lại băi phóng tên lửa   
Ông Đồ và già hồ
Ổng đâu có ngán  
Ngày xưa....  

Ông rút ! Ông rút !
Bà ngoại của em  
Súng đạn tùm lum  
Thân phận đàn ông qua thơ TT KH
Trăn trối
Bà Ngoại, Nội thời hiện đại
Thơ tuyển dụng  
Thơ tếu các Ông, các Bà  
Vợ  
Chồng

Em ước
Ngày xưa ... Ngày nay...  
Nếu ...
Không lấy chồng VN
Vợ...  
Thơ dân gian  
Sửa Khóa  
Dấu hiệu đi đường
Tuổi thần tiên : 60-70-80
Thơ vui cuối tuần 11/13/2015
Bất quân tử đại nhân  
Cơm và Phở  
Ôi ! Thời oanh liệt nay c̣n đâu !!!
Số đào hoa
Lời chiến sĩ về vườn !!
Năm sau em trở lại trường!
Một thời để nhớ...
Cơm hay Phở
Bài thơ “CẦM… “
Chồng đi làm xa
Rượu và em...
Lỡ rồi... Một đời trai
Chồng... Vợ...
Ḿnh ơi! Ḿnh à!
Chiều chiều...
Lỡ rồi
Chim...
Già...
Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc
10 điều vợ dặn khi lái xe
Thuật nịnh vợ
100 năm sau
Kiến thức tiếng Ăng-Lê
Số đào hoa
Ngày xưa... Bây giờ
Trả bài
Áo lụa c̣n ...
Về phái yếu
T́nh lính
Ba ru con ngủ
Sự tích quư BK phu nhơn
Lư lưá đôi
Con đường t́nh ta đi
T́m vợ tốt
Lớp 3 trường làng
Leo đèo
Đối đáp của đôi vợ chồng...
Lời cầu Xuân mới
1001 định nghĩa về vợ
T́m vợ...
Kính vợ đắc thọ
Nếu...
Vợ đánh không la
Đầu Xuân bói tuổi
Hăy vui và sống
Xem bói
Dô-ga
Tức cảnh sinh t́nh
Chuyện dài của anh Việt kiều
Bất quân tử đại nhân
Họa "Leo Đèo"
Thiên Lôi
V́ sao? & Con Đười Ươi