Lời Cầu "Xuân mới"


Nay Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày

Một thương giựt tóc đuôi ga`
Hai thương tay móc lưởi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phăi leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua nui' vác cày gảy xương
Chín thương phải thở b́nh thường
Mười thương bải cát sấu trường sấu nhai

Chúa ơi con sáu mươi ngoài
mà làm kiểu đó có ngày con die !
Xuân nầy nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`
----
----
Nhớ xưa... con bị vợ đi`
Lang thang con tính con đi vô chùa
Vô chùa thấy Phật muốn tu
Ra đường thấy gái ỡ tù như không
Thế rồi con lại lông bông
Đời con như thể trôi sông lục b́nh

Ngọc-Hoàng ngự chốn Thiên-Đ́nh
Thấy con đau khổ niệm t́nh ra tay:

lịnh NgọcHoàng:

Đem bầy Tiên-Nữ ra đây
Trên mười tám tuổi gữi ngay xuống trần
Con nào da thịt trắng ngần
Làm con vợ nhí cho thằng Châu-Lơi

Đêm nào cũng bắt nó chơi
Chơi Lâu thi` thưởng ! Lâu Chơi phạt liền !
Thằng nầy đừng có phạt tiền
Mà bắt nó nuốt liền liền Via gra
Vậy là nó sợ thấy bà !
Nó già "thấy mẹ thấy cha" c̣n liều

(lời Ngọc Hoàng / shouting at me):

Chừng nào mầy xiểu x́u` xiu !
Tao sai Thiên-Sứ đem yêu nữ về
Để cho mầy hết u mê ! (làm người ta ê mu)
Mầy bầm ! mầy vập ! rồi thề với tao :
Mầy ngừng oan-nghiệt đớn đau
Biển khổ trước mặt ! đằng sau bến bờ !
Xuân nào mầy cũng giă vờ !
Mầy mù ! mầy điếc ! mầy khờ ! mầy câm !
Xuân nầy Đức-Phật Quan-âm
Cùng Giê-Su Chúa giáng trần hướng Đông

án ma ! ni bát ! di hồng !" (note1)

Sinh lăo ! bịnh tật ! tữ vong ! luân-hồi !

Xuân rồi con ở Hải-Pḥng
Xuân nầy con hăi (sợ) con pḥng bị hơn
Năm Trâu xin Chúa ban ơn !
Cho con kiếm được ǵ` hơn Hải-Pḥng

Xuân nầy con chĩ cầu mong
Cho con bỏ được Hải-Pḥng vào Nam
Trong Nam dể kiếm việc làm
Tiếp Tân, Phục Vụ lan tràn miền Tây
Nghề nào cũng trọng cũng hay
Bia ôm cũng qúy đi cày cũng sang

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang !
Nhật ! Hàn ! Uc' ! Chệt ! Đài Loan ! nó cày

PTMX (st)

 


Thơ Vui

Tuyển thợ cầy...  
Bắc Triều Tiên xây lại băi phóng tên lửa   
Ông Đồ và già hồ
Ổng đâu có ngán  
Ngày xưa....  

Ông rút ! Ông rút !
Bà ngoại của em  
Súng đạn tùm lum  
Thân phận đàn ông qua thơ TT KH
Trăn trối
Bà Ngoại, Nội thời hiện đại
Thơ tuyển dụng  
Thơ tếu các Ông, các Bà  
Vợ  
Chồng

Em ước
Ngày xưa ... Ngày nay...  
Nếu ...
Không lấy chồng VN
Vợ...  
Thơ dân gian  
Sửa Khóa  
Dấu hiệu đi đường
Tuổi thần tiên : 60-70-80
Thơ vui cuối tuần 11/13/2015
Bất quân tử đại nhân  
Cơm và Phở  
Ôi ! Thời oanh liệt nay c̣n đâu !!!
Số đào hoa
Lời chiến sĩ về vườn !!
Năm sau em trở lại trường!
Một thời để nhớ...
Cơm hay Phở
Bài thơ “CẦM… “
Chồng đi làm xa
Rượu và em...
Lỡ rồi... Một đời trai
Chồng... Vợ...
Ḿnh ơi! Ḿnh à!
Chiều chiều...
Lỡ rồi
Chim...
Già...
Đầu xuân vợ chồng đối đáp thơ con cóc
10 điều vợ dặn khi lái xe
Thuật nịnh vợ
100 năm sau
Kiến thức tiếng Ăng-Lê
Số đào hoa
Ngày xưa... Bây giờ
Trả bài
Áo lụa c̣n ...
Về phái yếu
T́nh lính
Ba ru con ngủ
Sự tích quư BK phu nhơn
Lư lưá đôi
Con đường t́nh ta đi
T́m vợ tốt
Lớp 3 trường làng
Leo đèo
Đối đáp của đôi vợ chồng...
Lời cầu Xuân mới
1001 định nghĩa về vợ
T́m vợ...
Kính vợ đắc thọ
Nếu...
Vợ đánh không la
Đầu Xuân bói tuổi
Hăy vui và sống
Xem bói
Dô-ga
Tức cảnh sinh t́nh
Chuyện dài của anh Việt kiều
Bất quân tử đại nhân
Họa "Leo Đèo"
Thiên Lôi
V́ sao? & Con Đười Ươi