Dô-Ga

phen này tớ phải học ..."Dô Ga"
để dưỡng cốt gân cái tuổi già
lại được "dưỡng mắt", hay thật đấy
sinh lực dồi dào, sướng... căng da

sinh lực dồi dào, sướng.... căng da
lớp này nghe mở xứ "Xê A" (CA, cali)
tớ kẹt không qua bển học được
bèn xin hàm thụ, học ở nhà

muốn học hàm thụ ở tại nhà
nên nhờ bất khuất xứ "Xê A"
gởi về cho tớ nhiều bài học
để tớ ..."dô dô", với ..."gà gà"

Phúc 343

Phúc học làm chi pháp yo ga
Chỉ làm thêm khổ cái thân già
Gân cốt nó đă kêu lốp cốp
Yo ga chỉ có nước quáng gà

Yo ga chỉ có nước quáng gà
Quan tha ,ma bắt,chẳng c̣n xa
Nh́n qua ngó lại gần hàng "sáu"
Chỉ có yo ga với mấy bà

Chỉ có yo ga với mấy bà
Mấy bà hàng "bốn" khoái "vô ga"
Đầy đủ nội công như bác Phúc
"Vô ga" mấy bả khoái tới già

Nghĩa 314

Huynh trưởng nhà ta tập yo ga
Nghiêng ḿnh ngă tới mệt thân già
Yo ga ỏng ẹo nh́n càng khoái
Tưởng tượng cùng em tập tối đa

Ngày đứng đêm nằm tập yo ga
Mời gọi xa gần đến tham gia
Tuổi già lẩm cẩm bài không thuộc
Chỉ biết ra sân quét lá đa !!!

Phước 352.