Một Trăm Năm Sau

Rồi mọi người trăm năm sau
Từ đầu đến chân như nhau
Dù thiên đàng hay địa ngục
Ai biết ai sẽ về đâu?

Nếu biết trăm năm sau
Mọi người cũng như nhau
Tại sao ta không nhậu
Cóc cần biết ra sao???

Phước 352.

 Rồi một trăm năm sau
Th́ mầy cũng như tao
Mầy nhậu nhiều đi trước
Uống chậm,tao đi sau


Nghĩa 314

Rồi một trăm năm sau ?????????
Tụi mầy chắc ....chiêm bao
Cả đám rồi đi hết
Chỉ c̣n lại ḿnh...tao
hèhèhè.

Sang 333

Rồi một trăm năm sau
Tất cả cùng rủ nhau
Thằng trước và thằng sau
Thằng nào cũng như nhau

Theo nhau lên bàn thờ
cùng làm ma với nhau
Rồi tụi ḿnh họp khóa
bàn về chuyện tương lai

Thằng Việt làm nhà giấy
cụ Thắng lo nhà hàng
thằng Danh làm M C
Thằng Thành lo tranh vẽ

thằng Sang lo chuông mơ
thằng Phúc lo xe cộ
thằng Sơn đón bạn bè
không thiếu thằng nào hết

sao mà.........
mọi chuyện giống chiêm bao

Quan 351