Họa " Leo Đo"

Leo mi đo xưa thấy chn pho
Cỏ cy hang động đ mốc meo
Nhn sang đo mới xanh tươi tốt
Tuy mệt m sao vẫn muốn tro

Tuy mệt m sao vẫn muốn tro
Trn đo hai quả ni cheo leo
Lưng đo cỏ mướt xanh ln phn
Dưới khe hang động nước trong veo

Lần v hang động b tẻo teo
Lng thấy nn nao muốn đ bo
Bng khung tự hỏi leo đo đứng
Đo đứng m sao cứ muốn tro.

Gi tơ mơn mỡn măc đồ ngho
Lng gi cũng nỗi mu con heo
Nhn em tươi mt "a la mode"
Trn bảo m sao dưới chẳng theo

Trn bảo m sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đo
Tam tinh hải cẩu ngy hai lọ
Cứ test hoi m sao vẫn fail!!!

Cứ test hoi m sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Trng ka ai đứng...m m đợi
Khăc khỏai nửa lừng vch...đ leo!!!

VD