Sửa Khóa

Khều khều , móc móc mấy viên bi .
Cái lỗ sâu sâu chẳng thấy ǵ .
Ngoáy ngoáy hồi lâu bung cái cạch .
Ra rồi đă quá ...Sướng ghê đi .
Mài mài , dũa dũa phôi cho chuẩn .
Đút cái ch́a vào ổ được y .
Sửa khóa chị em ai cũng thích .
Ch́a dài , ch́a ngắn ... Khoái mê ly .

Bảy khóa Long An