LEO ĐO

Leo mi đo quen thấy chn pho
Cỏ cy hang động đ mốc meo
Nhn sang đo lạ xanh tươi tốt
Tuy mệt m sao vẫn muốn tro

Tuy mệt m sao vẫn muốn tro
Trn đo hai quả ni cheo leo
Lưng đo cỏ mướt xanh ln phn
Dưới khe rồng lộn nước trong veo

Lần v hang động b tẻo teo
Lng thấy nn nao muốn đ bo
Bng khung tự hỏi leo đo đứng
Đo đứng m sao cứ muốn tro.

Gi tơ mơn mỡn mặc đồ ngho
Lng gi cũng nỗi mu con heo
Nhn em tươi mt " la mode"
Trn bảo m sao dưới chẳng theo

Trn bảo m sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đo
Tam tinh hải cẩu ngy hai lọ
Cứ test hoi m sao vẫn fail !

Cứ test hoi m sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
ồng hồ su rưởi, kim bung thỏng
Gn cốt cn đu để đ bo !

Gn cốt cn đu để đ bo.
Cố bảo rằng ln, n vẫn teo
Thi thế, thế thi ga l thế
Vo hội Cao Nin thật chn pho!

BK Phước 352 sưu tầm